Hva er egentlig trønderrock?

I det siste har jeg egentlig lurt litt på hva trønderrock er.
arkiv

undefined 

Navn: Arnbjørn Joar Styrkor Marklund
Alder: 29
Yrke: Digital konsulent, Universal Music Denmark
Bosted: København

Ikke fordi det er så vanskelig å forstå, alle har jo en idé om hva det er. Da jeg i sin tid flyttet til Trondheim var det eksempelvis mye snakk om trønderrock blant mine ikke-trønderske venner. D.D.E., Terje Tysland og Åge Aleksandersen ble i denne sammenheng hyppig brukt som referanser – mest fordi de sang på trøndersk, men også fordi de ble sett på som litt harry blant forståsegpåere sørpå (dette var i 1998-99). Ikke at man skal påstå at det er feil å kalle denne musikken for trønderrock. Og det blir i hvert fall feil å gjøre seg til smaksdommer – det er langt fra meningen. Det er imidlertid viktig å påpeke at hva Paul McCartney har gjort som soloartist ikke nødvendigvis alltid høres ut som Beatles, eller for den del har inspirert folk på samme måte som Beatles har gjort (og stadig gjør).

Profesjonell musikk?

I dag har Rock City Namsos blitt en viktig aktør i midtnorsk kulturliv. Jeg tenker det kan gjøre det litt enklere å forstå hva trønderrock er. Rock City er ganske enkelt et «ressurssenter for profesjonell musikk og opplevelsessenter for trønderrock». Men så var det det der med «trønderrock»? Er det (i denne sammenhengen) en egen sjanger, eller er det «rock» (eventuelt «musikk») fra Trøndelag? Profesjonell musikk og trønderrock er tydeligvis to forskjellige ting, selv om man jo må anta at det ene også er det andre. Man er jo tross alt også profesjonell selv om man ikke kommer fra Oslo.

Så hva er «trønderrock»? Hva er det man kan oppleve (i opplevelsessenteret) fra og med den 11. november 2011? Jeg har eksempelvis forstått det som at enkelte savner kvinner på veggen nede på kontoret til Rock City. Men så fikk jeg høre at det ikke fantes særlig mange kvinner i trønderrocken. Jeg har ikke riktig funnet noen kvinner i trønderrocken jeg heller. Men det er mest fordi jeg ikke helt vet hvor jeg skal lete (jeg vet jo ikke riktig hva trønderrock er). Og da er jo den saken grei; Ingen kvinner, ingen bilder. Men dette høres jo litt rart ut. Jeg mener ikke å være nesevis, men er kvinner annerledes i Trøndelag enn resten av landet? Jeg spør siden det tydeligvis ikke finnes kvinner i trønderrocken. Jeg tror nemlig det finnes kvinner i Oslo-rocken, men det er det jo ikke noe som heter.

Folkemusikk og engelsk

Det var Bertil Lien (den gang journalist) som i 1972 lanserte begrepet «trønderrock». Dette gjorde han visst fordi han mente begrepet passet godt til måten Prudence lot seg inspirere av så vel folkemusikk fra Trøndelag som av Deep Purple. Videre har professor i musikkvitenskap, Ole Kai Ledang, beskrevet trønderrock som «rockemusikk med trøndersk tonefall». Begrepet inkluderer imidlertid også band som synger på engelsk.

Så der datt den definisjonen i vasken (eventuelt i Namsen). Prudence sang som kjent også på engelsk. Og enda viktigere: Prudence sang på engelsk da begrepet oppstod.

I min jakt på trønderrocken står jeg med dette slukøret tilbake med folkemusikken og Deep Purple. Men heldigvis er det skrevet bok om trønderrock, så forhåpentlig behøver jeg ikke være slukøret særlig lenge. I boken legger forfatterne Gunnar Sand og Nils Toldnes imidlertid størst vekt på Prudence og solokarrierene til Prudence-medlemmene. Jeg har dermed stadig kun maktet å koke sammen en meget flyktig definisjon som mer eller mindre kun inkluderer Prudence (og solomedlemmer), folkemusikk fra Trøndelag og Deep Purple. Faktisk virker det hele mer og mer som en slags musikalsk frimurerlosje hvor man må ha en eller annen slags relasjon til Prudence (og Deep Purple) for å få lov til å være med.

Trekkspill og fløyte

Men hva er så det essensielle i musikken til Prudence? Altså, jeg tenker ut over folkemusikk og Deep Purple... Som alle andre band skiftet de referanser og inspirasjonskilder etter hvert som de produserte ny musikk. Mye av materialet er eksempelvis mer i gata til The Band og Neil Young enn hva som kan sammenliknes med Deep Purple.

I 1974 ble forøvrig låtskriverduoen Per Erik Wallum (Prikken) og Åge Aleksandersen i Prudence, også omtalt som Norges svar på Lennon og McCartney. Denne omtalen var det Aarhus Tidene som kom med (kilde: Stenvik, B, Wallum S. 2003).

Beatles lot seg også inspirere av diverse folkemusikk. Rocken på syttitallet var tydeligvis ikke så annerledes i Trøndelag enn hva den var andre steder. Dog blir trekkspillet til Terje Tysland og fløytespillet til Prikken stadig trukket fram som viktige referanser. Men noe mer sjangerspesifikt unikt hva musikalsk eksperimentering angår, kan man ikke finne hos Prudence, enn hva man også kan hos det danske syttitallsbandet Burning Red Ivanhoe, eller andre skandinaviske likesinnede for den del. Det er dermed vanskelig å sette fingeren på noe konkret annet enn hvem Prudence selv var og er.

Det å inndra elementer fra folkemusikken (eller Deep Purple for den del), er ikke spesielt for en landsdel eller et enkelt land. Det unike er bandet, helheten, bakgrunnen og (eventuelt mangelen på) forutsetninger for å lykkes - ikke det stempelet de en gang fikk i panna. Uavhengig av hvor sentral trekkspillet, eller fløyta, er i trønderrocken, er det vanskelig å finne en eksakt sjangermessig definisjon på trønderrock. I hvert fall hvis vi skal spole tilbake til den gang begrepet oppstod.

Fortsatt trønderrock?

Definisjonen på «trønderrock» ble satt samme år som Prudence utga «Tomorrow May Be Vanished». I dag låter ikke Åge Aleksandersen som Prudence gjorde tilbake i 1972. Er han da stadig trønderrock? Åge bruker ikke alltid trekkspill. Ikke engang fløyte. Men hva så med Askil Holm? Er han trønderrock? Og i så fall, hvorfor/hvorfor ikke? Sammen med Led Zeppelin blir Deep Purple sett på som pionerer innen heavy rock. Men i dag forstår man ofte heavy rock som noe helt annet enn hva det i sin tid var. D.D.E. bruker forøvrig trekkspill på «Det går likar no». I Oslo sier de at D.D.E. er trønderrock.

Men la oss glemme Oslo et øyeblikk. Det er jo tross alt trønderrock vi snakker om. Den eneste definisjonen som finner noenlunde fornuftig fotfeste er «band og grupper fra Trøndelag som spiller rock og enkelte tilstøtende musikkstiler». Når jeg hører «Tomorrow may Be Vanished» og leser et snev av midtnorsk rockehistorie synes jeg eksempelvis Hot Organ fremstår som ti ganger mer trønderrock enn dagens Åge Aleksandersen (ikke at det er noe galt med dagens Åge, snarere tvert imot).

Det som en gang var folkemusikk og Deep Purple, ble med årenes løp til «Levva Livet» og «Heile Livet For Dæ». Musikk forandrer seg i generasjoner, og ser vi tilbake på ordets opphav og den musikken som begrepet «trønderrock» ble brukt til å beskrive, så er det altså snakk om langt mer enn hvordan de fleste i dag fortolker begrepet.

Felles plattform

Jeg tror ganske enkelt de fleste tenker på hva og hvor det har blitt av folkene i og omkring Prudence, framfor kulturarven etter Prudence. Så vidt jeg vet bør denne kulturarven innebefatte stort sett alt av god musikk fra Trøndelag. Også det som måtte fremstå som noe alternativt. Dette gjør også jobben litt enklere for Rock City Namsos. Det vil ikke lenger handle om to forskjellige ting (ressurssenter for profesjonell musikk og opplevelsessenter for trønderrock), men snarere om å skape én felles plattform for skapende kulturvirksomhet i Trøndelag. Dette gir rom for profesjonalisering og kompetansebygging, så vel som mange gode opplevelser. Noe som i høy grad legger forholdene til rette for en profesjonalisering av de kreative yrker, samtidig som fortid og nåtid dokumenteres i form av den gode musikkopplevelse.

Og hvordan jeg og alle andre ikke-trøndere fremover skal forstå begrepet trønderrock ligger med dette i hendene til Rock City Namsos og videre utarbeidelse av så vel ressurssenter som opplevelsessenter.

Jeg ser med dette fram til åpning.