Namsos' unike mulighet!

Rock City kjenner på stresset fram til åpning 11.11.11. Burde kommune og næringsliv kjenne det samme? Namsos har rett og slett en unik mulighet; om alle gode krefter forener seg!

GRIP MULIGHETEN: - På tide for næringsliv og kommune å begynne og bygge en ny merkevare rundt vår gamle treby, spør Bjørn Tore Hals. 

arkiv

undefined 

Navn: Bjørn Tore Hals
Alder: 39
Bosted: Namsos
Yrke: Informasjonsansvarlig Rock City Namsos

Glem Rock City for et sekund, og tenk heller over følgende: I Norge finnes det kun en by som genuint kan knyttes til en bestemt musikksjanger. Namsos og trønderrock. Tilsvarende eksempel må du utenlands for å finne; New Wave og Manchester, Grunge og Seattle, for å nevne noen.

Uavhengig av Rock City, har Namsos en troverdig posisjon til å bygge en profil som «rockeby». Muligheten har vi hatt i mange år, men gjennom Rock City og Norges mest rendyrka konsepthotell er muligheten aktualisert og forsterket! Annenhver norsk kommune er «et Norge i miniatyr». Namsos har muligheten til å bygge en troverdig og annerledes identitet – totalt ulik alle andre norske kommuner og byer. Burde ikke den muligheten gripes begjærlig?

Look to Drammen

Hvor mange norske byer har egentlig en unik profil? Hva er merkelappen til Trondheim? Hva er Steinkjer? Hva forbinder du med Sarpsborg? Hva er Harstads unike profil?

Det beste eksemplet er Drammen. Byen som virkelig har gått fra å være en stygg andunge, til å bli den skjønneste svane. Elvebyen Drammen er blitt et begrep, og i kommunikasjonsskretser holdes det fram som et ekstremt godt eksempel på vellykket merkevarebygging.

Arbeidet ble ikke gjort over natta. Over mange, lange år har Drammen arbeidet intensivt og samlet med merkevarebygging av byen. Det har vært et langsiktig og systematisk omdømmearbeid, hvor elvebyen Drammen ble adoptert som byens identitet.

To år etter at arbeidet startet, hadde Drammen den nest største befolkningstilveksten i landet, næringslivet var i betydelig vekst, og undersøkelser viser at drammenserne er stolte av byen. En by som tidligere var en gjenganger i vitsebøker, og mest kjent som Norges styggeste by.

Det er verdt å merke seg hva kommunaldirektør Finn Egil Holm i Drammen, sa i et intervju i 2008, og det er nå vi i Namsos skal spisse ørene.

– Det mange har bommet på, men som vi har presisert fra første dag, er at dette ikke er et kommunalt prosjekt, men et byprosjekt. Vi har fått til samhandling mellom kommune og næringsliv, noe som har bidratt til at markedsføring av Drammen foregår på bred front også hos aktører i næringslivet. Dette har vært helt avgjørende. Hadde det blitt oppfattet som et rent kommunalt prosjekt, ville det ikke hatt samme tyngde.

Flying Start mulig 11.11

11.11.11 åpner Rock City og Rica Rock City Hotell. Målet er at hele Medie-Norge skal være i byen den helga. Med tv-kamera, fotoapparat og skriveføre journalister. De vil rapportere fra åpninga av det nasjonale ressurssenteret, og la seg imponere av Ricas konsepthotell.

Hva skjer om en samlet nasjonal presse samtidig oppdager en rockeby? En by hvor rocken preger butikkene, gatene, menyene, skiltene, gatenavnene osv. Kanskje vil Norges befolkning få et inntrykk av at «Jøss, Namsos, det er en crazy rockeby, så tøft!»

Vi snakker gratis eksponering i millionklassen. Så fremt tiltakene er på plass 11. november. 12. november må vi betale eksponeringen selv. Da er tv-kameraene slått av, og fotoapparatene pakket ned.

En ønsket identitet

Å finne en ønsket identitet er selve nøkkelen i alt godt omdømmearbeid. For alle andre byer kan det være en vanskelig prosess. I Namsos er det motsatt. Vi har en unik identitet som bare venter på å bli tatt i bruk. Rockeby-begrepet brukes sporadisk, men skal vi virkelig lykkes, må arbeidet løftes opp og profesjonaliseres. Det må gjøres til et eget prosjekt, med eget styre, hvor det også må skaffes til veie nødvendige midler til å skape nødvendig langsiktighet. Det viktige er at noen hver dag føler eierskap til utfordringen. Innen 11. november må det satses på å få på plass de gode og visuelle enkelttiltakene i byen. Fra 12. november må tiårsperspektivet være på plass!

Er det mulig? Kan namsosingene samles om en felles strategi rundt rockebyen? Ja, jeg tror det, hvis vi klarer å være presise på følgende: Dette handler overhodet ikke om at den enkelte namsosing, næringsdrivende eller kommuneansatte skal flagge sin begeistring for rock. Det handler i grunnen lite om rock og musikk i seg selv. Ideen er å enes om en vinkling på en overordnet merkevarebygging, som i sum vil bidra til å dra flere besøkende til Namsos, og skape mer oppmerksomhet om byen. Dette er ikke et kykelikokos-prosjekt, men et renspikka næringsutviklingsprosjekt. Look to Drammen! Uten den tanken, lykkes man ikke.

De gode merkevarene bygges innenfra. Kommune og næringsliv må være lokomotivene i arbeidet. For en nyetablert næringsforening, kan jeg ikke tenke meg en mer spenstig – og riktig – utfordring enn å arbeide med et overordnet næringsutviklingsprosjekt, i nært samarbeid med kommunen. For det er nettopp det dette handler om. Å posisjonere byen, skape et godt omdømme, med de ringvirkninger det kan skape.

Gjør et bevisst valg

Om vi i Namsos velger å ikke bygge en profil som rockeby, kan jeg leve med det. Men jeg ønsker i det minste at det er et gjennomtenkt «nei». Jeg vil unngå at kommune og næringsliv den 12. november skal bli grepet av tanken: ”Pokker, hvorfor utnyttet vi ikke muligheten”.

Om noen griper utfordringen, skal Rock City bidra så det holder! Vi har kun ett ønske. Rock City er vårt selskaps merkevare og selskapsnavn, og plekteret er vår logo. Det må vi få verne om. Vi må selv få forvalte vår egen merkevare og vårt eget omdømme. Ikke alt kan hete Rock City; men du verden – de kreative mulighetene stopper ikke av den grunn! En Rock City-iskrem med jordbær på Rock City kafé i Rock City Namsos blir også dønn kjedelig. Jeg bestiller heller en Vanilla Ice med Pearl Jam på «Børs Cafe» i rockebyen Namsos!

Jeg sier som i starten. Namsos har en unik mulighet. Ikke med Rock City. Men med muligheten for å bygge en sterk merkevare rundt den gamle trebyen. Vi har alle midler, vi har alle muligheter.

Så hva gjør vi?