Mine største helter

De mange lærerne som brenner for jobben sin og som klarer å nå frem til elevene er mine største helter.
arkiv

undefined  Foto: Bjørn Tore Ness

NAVN: Trine Skei Grande
Leder av Venstre

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på læreren.

Mine beste minner fra skoleårene er av dyktige lærere som kan faget sitt og har evnen til å engasjere alle, både de skoleflinke og de som helst vil ut og gjøre noe nevenyttig. Det vil jeg unne alle. Derfor må lærerne få større frihet til å tilpasse undervisningen den enkelte elev.

Siden SV tok over skolepolitikken i 2005 har kunnskapsministerne pålagt lærerne over 150 nye rundskriv, forskrifter og lovendringer. Venstre mener elevene må ha lærere med tid og kunnskap til å se elevene, ikke til å tolke rundskriv, forskrifter og lovendringer.

En av lærerne jeg kjenner er veldig heldig. Hun heter Ulla. Hun har en svært god rektor. Han er en tydelig leder og motivator, som er opptatt av én ting – at elevene skal få en så god undervisning som mulig slik at de får grunnlaget til å forme sin egen fremtid. Hans skole skal ikke hindre dem i å gjøre det de har lyst til senere i livet. Derfor lar han Ulla og de andre lærerne få slippe å forholde seg til alle rundskrivene, forskriftene og rapporteringsrutinene. Når Ulla skal vurdere elevene får hun tid til å sette seg ned med hver enkelt elev og snakke om hva som er bra og hva som kan bli bedre. Slik får hun anledning til å bli en bedre lærer.

Framtida begynner i klasserommet. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Venstre vil ha en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning, og dette er førsteprioritet i våre alternative statsbudsjetter og i alle våre lokale valgprogrammer.

Flere spesialpedagoger

For å få til en storsatsing må vi bruke ressursene mer fornuftig. En annen lærer jeg kjenner, Christian, er lærer i en ungdomsskole med mange elever som trenger spesialundervisning. Det er slitsomt. Ikke fordi elevene er slitsomme, men fordi det krever så mye papirer. Først må Christian skrive et brev om alt eleven ikke kan. Dette sendes videre til en høyt utdannet og dyktig spesialpedagog som må bekrefte at eleven ikke kan det han eller hun skal kunne, for så å gi eleven ekstra veiledning av en ufaglært assistent. Venstre vil ha spesialpedagogene i skolen. De elevene som trenger ekstra hjelp og støtte til det faglige må få dette av faglig kompetent personale. Derfor må vi ha flere spesialpedagoger, bruke flere av dem direkte i skolen og gi dem og de som er ufaglærte i dag tilbud om systematisk etter- og videreutdanning.

40 % av lærerne i grunnskolen mangler utdanning i ett eller flere av fagene de underviser i. Derfor har Venstre foreslått å innføre systematisk etter- og videreutdanning av alle lærere i skolen, og at staten må betale en større andel av regninga for videreutdanning av lærere. Alle skal ha muligheten til å gå på en skole uavhengig av hvor de bor. Våre barns skolegang skal ikke være et monopilspill der du av rene tilfeldigheter kan rykke tilbake til start.

Studentene vil

Da Høyre lanserte sin skolesatsing for valget sa Erna Solberg at hun ønsket at læreryrket skulle bli et av de mest populære yrkene innen 2030. Solberg og Høyre har ambisjonene på plass, men vi mener de mangler virkemidlene. Venstre mener, som eneste parti på Stortinget, at lærerutdanningen må økes til fem år og at lærerne får mastergrad, og dermed en utdanning på linje med sivilingeniører, jurister og andre viktige profesjoner. I år økte søkertallene markant på de femårige lærerutdanningene. Det viser at studentene vil. Lærerne har tidligere sagt i spørreundersøkelser at de vil ha en femårig utdanning. Nå er det bare vi politikere som må vise at vi mener alvor med å heve statusen til lærerne. Det er vi i Venstre klare for å gjøre.

Unike elever

Det er 6.000 elever i skolene i Namdal. Alle disse elevene har noe de er best på. Det er 6.000 ulike elever. Knut på Overhalla, Mustafa i Namsos og Elisabeth i Røyrvik er helt forskjellige. Heldigvis. Jeg ønsker at vi skal ha så dyktige og motiverte lærere at alle disse elevene får vist det de er best på og får blitt bedre på det de ikke kan så godt. Det er trist at ikke alle elever kan lese, skrive eller regne skikkelig etter endt skolegang. Jeg er helt sikker på at med flere lærere som får tid til og blir motivert for å styrke hver enkelt elev så får vi løftet nivået for alle samtidig som flere vil glede seg til å gå på skolen.

Alle politikere vil satse på skolen, men ikke alle vil satse på lærerne. Høyre prioriterer tester og resultater, SV prioriterer lovfesting av rettigheter uten å gi skolene nye virkemidler og vi i Venstre, vi prioriterer læreren. For det tror vi vil styrke hele skolen. Nøkkelen til norsk skolepolitikk er lærerne. Fremtiden begynner i klasserommet. Der er læreren sjefen, motivatoren, støttespilleren og tilretteleggeren for våre barn og barnebarn.

Selv om det går sakte i skolepolitikken nasjonalt så hindrer ikke mulighetene til å skape en god skole for alle elever i Namdalen. Våre lokale Venstrefolk vet hva deres skoler trenger for å gi elevene og lærerne det løftet de fortjener. Derfor håper jeg at de får muligheten til å skape en skole for kunnskap og like muligheter, der lærerne får tid og kompetanse til å se akkurat ditt barn, ditt barnebarn, til å se deg.

Heltene

Mine største helter på skolen i Overhalla da jeg var liten var de lærerne som løftet både de flinkeste og de som slet. Som så de som trengte helse- og sosialfaglig oppfølging, og viste dem videre til kompetent fagpersonell. De lærerne som gav alle den ekstra utfordringen som gjorde at de strakk seg litt ekstra. Prøvde litt til. Fikk til litt mer. Dette valget vil jeg bruke til å styrke lærerne. Slik kan mine største helter også bli våre barn og barnebarns største helter. Det er mitt håp for valget i høst.