Et merkelig politisk utspill

Sant å si skvatt jeg i stolen da jeg leste følgende overskrift i NA: ”Bru til Jøa - et feilspor som fylket må komme seg ut av”.

TIL EVIG TID? Blir ferje redningen for jøbyggen til evig tid? Nei, mener Georg Bondø, som mener politikerne har plikt til å jobbe for bruforbindelse.  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

undefined  Foto: Bjørn Tore Ness

Georg Bondø,
pensjonert redaktør og Venstre-veteran

Jeg var med på stiftelsesmøtet til ”Jøa veg og brulag” for mange år siden. Det er lenge siden, men har aldri ett minutt tvilt at denne brua vil komme en gang. I mitt arbeide med Namdalsprosjektet hadde jeg besøk av to samferdselsministre fra Venstre, og jeg inviterte begge med til Jøa. Den siste var Torhild Skogsholm. ”Namdalingen” ut over og buss tilbake til Namsos.

Hun hadde merket seg at Jøa på mange måter var et vakkert, rikt og levende samfunn. Sjølsagt snakket vi om bru. Hun mente at det temmelig sikkert vil komme ei bru, men det kunne ta tid. Hun var forvilt over vegen gjennom Vemundvik og påpekte at det her dreier seg om Kystriksvegen gjennom Norge. Jeg gjorde oppmerksom på at fylket hadde planlagt oppstart av anlegget i 2011. Det såg hun som meningsløst og hun påpekte at folket her ute måtte betale bompenger når de skal inn til sentrum.

Torhild Skogsholm tok tak i denne saken. Fikk fylket til å forskuttere første året, arbeidet på vegen kom i gang, og nå er den vel på det nærmeste ferdig.

Da Otterøya ble lagt til Namsos sa vegsjef Bjørnstad at nå må vi komme i gang med å bygge bru over Lokkaren. Det tok ikke lang tid før brua var en realitet.

Det er klart, og som jeg vel har skrevet mange ganger, så har denne saken stått mye sterkere om Namsos og Jøa var en og samme kommune. Men vel, jeg vil ikke si at folket på Jøa her har tatt et valg;- bru eller selvstendig kommune, - med ser ikke bort fra det.

Men med slike pessimistiske og meningsløse synspunkter som de tre politikerne kom med i NA onsdag, blir det ingen bru til Jøa, og folket her ute må i uoverskuelig framtid nøye seg med ferje.

Det er klart at dette medfører store merkostnader for befolkningen her ute. Daglig ferjeutgifter merkes.

Derfor har politikerne plikt til å arbeide for bruløsningen til et slikt verdifullt område i fylket.

Når det gjelder de andre politiske drømmene de tre herrer hadde skal vil la de ligge. Drømmer er nå en gang billigst.