Når nettene blir lange

Ventetiden til julekvelden kan føles ekstra lang for de minste. Gleden og forventningene til kvelden er nesten ikke til å holde ut. Selve klimakset er nådd når alt er over, pakkene er åpnet og nissen har gått hjem. Man sitter gjerne igjen med forvirringen over hvor mange – og fra hvem?
arkiv

For oss andre kan det være motsatt. Plutselig er julekvelden der selv om alt ikke er helt ferdig. Etter lange kvelder og korte netter kommer julekvelden som en velsignelse av ro, når julefreden senker seg over bygd og by.

Ser en tilbake og tenker over hva har dette året har gitt av hendelser så er det en hendelse som overgår alle og som sitter som støpt i minnet, 22. juli 2011. Utøya og tragedien der ligger i vårt hjerte og sinn. Det kan hende noen mener at dette må få hvile i stillhet, men tankene er der og de er så tydelige at de må deles med dem som har det verst. De som har mistet et kjært familiemedlem og ikke minst de som var der og overlevde marerittet fortjener stor omsorg og varme tanker. Som fylkesordfører mottok jeg mange varme kondolansehilsninger fra våre forbindelser i våre naboland. Disse deler jeg selvfølgelig også ved juletider.

Jeg forstår at nettene er blitt lange og tunge for mange etter denne hendelsen. Derfor vil jeg rose det arbeidet som gjøres for å stå sammen også ved juletid.

Vårt lille land har fått verdens oppmerksomhet i flere sammenhenger utenom tragedien i Oslo og Utøya. Mange rundt om på kloden sliter med kriger, vold, krenkelser og kvinneundertrykking. Derfor var det et stort øyeblikk å sitte og se på utdelingen av Nobels fredspris i Oslo Rådhus den 10. desember i år. For meg var dette et sterkt øyeblikk å høre prisvinnernes taler der de på en gripende måte fortalte om kampen for fred og demokrati utført på en ikke-voldelig måte. Fra en hverdag der deres mødre og døtre ble brukt som sexleketøy for rusa soldater, der deres sønner ble tvangsbeordret ut i en krig de var imot, og der deres døtre ikke fikk skolegang.

Det er imponerende å se hvordan de står oppreist med en jernkraft i sin tro på at rettferdigheten ligger der fremme en gang i tid. Med skolegang og kunnskap kjempes det for å få en fremtid.

Verden er full av utfordringer. I vår tid har teknologien gjort oss alle til naboer, sa fredsprisvinner Ellen Johnson-Sirlaf, Liberia. Det gjør at vi har mer kunnskap om alt som skjer og på den måten ser vi hvilke trender som utvikler seg i politikken. Dersom man blir synlig for verden, er det ikke så lett å drive en skinnhellig virkelighetsfjærn propaganda.

Vårt demokrati blir også minnet om hvor viktig åpenhet er for at alle kan forstå hva vi driver med. Jeg tror det er i denne sammenhengen vi utvikler oss videre som samfunn ,der flere blir involverte og tar ansvar. På den måten kan mange land komme til Norge og studere demokratiet. Vi er et ideal for verden. Samtidig blir utviklingsland med demokratiunderskudd et varsko for oss dersom vi lar demokratiet falle og ikke bryr oss om valg og valgdeltakelse. Er vi inne i ei tid der vi nærmer oss luksusfellen? I Liberia kjemper unge kvinner for hjelp til skolegang, og for å få ta del i samfunnet, og for å bygge samfunnet og sin egen fremtid og velferd.

Er vi like ivrig og motiverer vi like sterkt? I vårt system er det mange som faller utenfor fullført skolegang. NAV blir redningen. Skal vi lene oss tilbake og late som vi ikke forstår sammenhengen på aktiv samfunnsdeltakelse, eller skal vi bli bedre på å gi våre unge muligheter i et arbeidsmarked?

Dette kommer vi til å makte, men vi må alltid ha utfordringer for å ta et tak. Det er det jeg ønsker å belyse hvor, viktig dette med engasjement er, uansett hvilket område det gjelder.

Samfunnsganglige borgere er et bra utrykk for framtida. Kanskje skal vi ikke sy for mange puter under våre unge, eller legge de som faller utenfor i stabilt sideleie. Nei, vi må få dem på beina og der må innsatsen økes. Oppvekstprogrammet som fylkestinget har satt i gang er et slikt tiltak der vi i samarbeid med kommunene har som oppgave å se alle, fra barn til ungdom. Dette er et 10-årig prosjekt, som det eneste i landet, og som vi har store forventninger til

Når ungdommene selv sier de ikke blir sett, da må vi gjøre noe med det. Kanskje er det så enkelt

Uansett utfordringer og tragedier vil julen bringe oss sammen. Julen er tid for omtanke og nestekjærlighet. En spesiell hilsen til dere som sitter alene på julekvelden

Ønsker dere alle en God og fredelig Jul!

Gunnar Viken