Kronikk:

Mulighetenes reise til Namsos i år 2025

Fiberkabel for bredbånd er flott. Men så fremt ikke noe helt spesielt skjer, går det nok ikke an å reise gjennom den. Vi trenger raske transportløsninger som kobler oss til de store byene.

DRØMMEN: I 2025 har Namsos 25.000 innbyggere, og stimulerer vekst i store deler av Namdalen og Nord-Trøndelag. Byen er blitt en kreativ smeltedigel som framelsker og utnytter spenningene i ulikhet mellom folk. Apple etablerer sitt eget kontor i det nye næringshagebygget på Rock City og artister fra hele verden kommer til Namsos for å lage musikkprosjekt. FOTO: BJØRN TORE NESS. 

arkiv

undefined  Foto: Tone Aftret

undefined 

Denne spalten kommer derfor ikke til å handle om den praktfulle naturen som spenner fra nasjonalparker til åpent hav, elvenes dronning, sagaøy, hvite strender og majestetiske fjell. Ikke så altfor mye om sykehus, musikk og kultur heller, for den saks skyld.

Vi vil heller skrive om en grunnleggende forutsetning som bare blir mer og mer betydningsfull:

Folk må kunne reise relativt raskt til og fra Namsos og Namdalen.

Til

Når vi snakker om å styrke infrastrukturen knyttet til veg, fly, båt og andre årer, tenker vi ofte på tilførsel av folk. Det er neppe det viktigste, men uviktig er det heller ikke.

Vi kan ta ett av mange mulige eksempel. Den nyeste satsingen i vår heimby, Namsos, er Rock City og Rica-kjedens etablering. Med den unike stammen av artister og andre ressurser knyttet til kultur og musikk i Namsos, burde det ikke være mye i vegen for å fylle alle saler og rom hver eneste helg, året rundt. For så vidt ikke bare helgene helg heller, dersom vi faktisk tror at Rock City tar sin tildelte rolle: Å profesjonalisere en bransje som i næringssammenheng fortsatt er på krabbestadiet og samtidig er i meget sterk vekst.

Det er imidlertid en hake ved dette. Den handler ikke om evnen til å skape noe som tåler sammenligning med andre tilbud i landet. Ei heller om evnene til gjennomføring. Derimot tåler nok verken lommeboka eller alternative interesser hos namdalinger at de må fylle salen så ofte.

Vi trenger altså et marked. Folk som ikke bor her, og som må reise hit. Utrolige muligheter ligger brakk på grunn av for dårlige transportløsninger.

Fra

Misforstå oss ikke når vi nå peker på noe som vi tror er enda viktigere:

Vi må ha mulighetene til å reise bort.

Namsos er blytung på kompetanse. Som nevnt over, er det skapt et modig og talentfullt folkeslag gjennom Stein Ingebrigtsen, Prudence og D.D.E. – som viste at det går an – og kommunal klokkertro på kultursatsing – som skaper stadig ny tilvekst. Dette har skapt en ny generasjon nasjonale Namsos-artister, som igjen vil inspirere den neste.

Samtidig er det en rekke andre store kompetansemiljø, ikke minst representert i en stor offentlig sektor.

Ny og framtidig næringsutvikling vil i stadig sterkere grad være basert på kunnskap og teknologi, og vil levere opplevelser, tjenester og fortellinger. Slik utvikling skapes som regel i samspill mellom ressurspersoner. Det finnes mer enn nok av det i Namsos. Men å slå seg sammen til en kraftig og kompetent sammenslutning er vanskelig gjennomførbart. Det vil ofte ikke være stort nok marked for tjenestene deres, hvor gode de enn er.

Dersom potensialet i kompetansen i Namsos-regionen skal utnyttes til moderne næringsvekst, trengs tilgang til større markeder.

Regionene

Når innherredsregionen vil bindes sammen med Trondheim gjennom en times tur på strømbasert tog, handler det om frihet og muligheter. Frihet til å bo i Trondheim og jobbe i Levanger – eller omvendt. Drive kommunikasjonsbyrå i Steinkjer med halve kundemassen en time unna i Trondheim. Eller at en glup ide til en app hos en kontorist fra Steinkjer med letthet kan kobles til utviklingsmiljø ved NTNU og skape global suksess.

Måtte visjonen for Trønderbanen bli en realitet. Effektene vil være betydelige. Norge deles mer og mer inn i regioner, bygd rundt en vekstmotor. Veksten skjer både innen privat næringsliv og en regionalisering av offentlig sektor. Det skjer i et samspill og er selvforsterkende.

Klarer du ikke å hekte deg på en eller flere av disse vekstmotorene, har du et problem.

Namsos i 2025

Her er drømmen vår: I 2025 har Namsos 25 000 innbyggere, og stimulerer vekst i store deler av Namdalen og Nord-Trøndelag. Gjennom målrettet rekruttering har offentlig og privat næringsliv maktet å rekruttere høy og riktig kompetanse. Derfor har sykehuset et bredt spesialisttilbud, den videregående skolen har nasjonale nisjer og regjeringen har akkurat besluttet å legge Nasjonalt forskningssenter for kultur, helse og næringsutvikling til byen. Senterets første forskningsprogram vil se om det er kultursatsingen som kan forklare den sterke og raske forbedringen Namsos-regionen har på helsedata registrert i HUNT.

Byen er blitt en kreativ smeltedigel som framelsker og utnytter spenningene i ulikhet mellom folk. Idemylderet er stort, og vegen fra ide til realisering er kort. Faktisk så kort at Apple etablerer sitt eget kontor i det nye næringshagebygget på Rock City. Ingen blir overrasket over at den nye Tinnitus-appen utvikles i Namsos. Artister og låtmakere fra hele verden kommer for å skrive sammen til nye spennende musikkprosjekt.

De ulike kompetansemiljøene i offentlig og privat sektor jobber tett sammen med regionale myndigheter, utviklere, kapitaleiere, selskap og ekspertise i Trondheim og Oslo. Samhandlingen foregår selvfølgelig både digitalt og fysisk. Skytteltilbudet mellom Namsos og Steinkjer tar 40 minutter på veg. Derfra tar det en time med tog til Trondheim. Noen velger enda raskere løsning til Trondheim med fly. Andre velger direkteflyet Namsos-Oslo. Atter andre flyr nordover for å selge tjenester opp mot olje-klondyke i nord.

Akkurat som at Trondheim og Oslo er vekstmotorer for Namsos, er Namsos blitt det for Namdalen. En fordoblet befolkning i Namsos mer enn fordobler skisentrene, hyttebyggingen, butikkinnkjøpene og så videre i Namdalen forøvrig.

Satsing – i en helhet

Tilbake til dagens virkelighet: Sentrale politikere er enige om en satsing i Namsos. Det er derfor det er et så bredspektret sykehus i Namsos, derfor Olav Duun videregående skole har utstillingsstatus, derfor Statskog har hovedkontor her, derfor Rock City er lagt til Namsos.

Men det spirer ikke nødvendigvis fordi det sås frø. Veksten skjer i et samspill mellom mange faktorer. En av dem er flyforbindelser. Innen helse snakkes det om «The golden hour». Sannsynligvis gjelder det samme innen næringsutvikling og markedstilgang. Tid er en terskel. Med gode flyforbindelser til Trondheim og Oslo oppheves en av de viktigste hindrene for visjonen vi har beskrevet.

Det trengs sterkt engasjement fra kulturliv, næringsliv og politisk liv. Er det noen av de mange trønderske statsrådene, stortingspolitikerne, fylkespolitikerne og lokalpolitikerne som vil stikke fram hodet og gjøre drømmen til sin?

Av
Trond Gunnar Skillingstad, informasjonssjef
Askil Holm, låtmaker og artist