Lensmann: Skjønner reaksjonene, men forsvarer ressursbruken

Lensmannen i Namdalseid er ikke det minste overrasket over reaksjonene mot politiets ressursbruk til snøskuterkontroll, men Svein Asklund forsvarer pengebruken.

FORSVARER: Lensmann Svein Asklund i Namdalseid skjønner reaksjonene, men han mener å kunne forsvare ?ressursbruken. 

arkiv

Namdalseid: Etter 22. juli-kritikken og fokus på Politiets helikoptertjeneste, er lensmannen forberedt på at menigmann spør seg om prioriteringene.

– Jeg har selvsagt hørt dette med «å skyte spurv med kanoner», men vi må se det hele i en sammenheng. Det ene poenget er at vi med helikopter kan kontrollere langt større områder på kortere tid enn med for eksempel bil og snøskuter. Tirsdag sjekket politihelikopteret hele sørdelen av Nord-Trøndelag og langt inn i Sør-Trøndelag, forklarer Svein Asklund.

Mannskapet trenger flytimer

Han trekker fram et annet moment når det gjelder kostnadene, nemlig at samfunnets utgifter til beredskap for helikopteret er de samme enten det står på bakken eller er i operativ tjeneste. Dessuten trenger mannskapet et visst antall flytimer i året.

Landets eneste politiheli­kopter er stasjonert på Østlandet. Opplegget er imidlertid sånn at de øvrige politimestrene i landet kan benytte tjenesten dersom helikopteret ikke har prioriterte oppgaver.

Denne gang var det ifølge namdalseidlensmannen politimesterne i Sør- og Nord-Trøndelag som hadde bedt om assistanse til kontroll av eventuell ulovlig snøskuterkjøring.

Isolert sett dramatisk

– Dette er også en grei måte å kartlegge omfanget av kjøring i terrenget på, mener Asklund.

Lensmannen forteller at politihelikopteret vanligvis er i området her på kontroller et par ganger i året, og dette har pågått i en god del år nå. Når værforholdene er gode, fungerer dette veldig godt.

– Isolert sett kan ressursbruken virke dramatisk, men i den store sammenheng kan den forsvares.

Politimester Trond Prytz var ikke tilgjengelig i går.