Slår til mot alko-vold

Namdalen er verst i fylket når det gjelder alkoholrelatert vold. Det skal det settes en stopper for.

SAMARBEID: Rådgiver Roar Bakken (fra venstre) i Kompetansesenteret for rus Midt-Norge, seniorrådgiver Trine Wold Johnsen hos Fylkesmannen, politioverbetjent Roger Skjærvik vaktregion nord i Nord-Trøndelag politidistrikt, seniorrådgiver Dick Ekeroth i Helsedirektoratet og Jon Uthus fra NHO Trøndelag diskuterte hvordan man kan redusere skadepåvirkningene av alkohol i Namdalen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Ansvarlig alkoholhåndtering i Namdalen var tema da politiet, Korus Midt-Norge, NHO Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inviterte til samling på Rica Rock City Hotel.

Trøndersk drikkekultur

Politioverbetjent Roger Skjærvik fra vaktregion nord i Nord-Trøndelag politidistrikt la fram oppsiktsvekkende tall i sitt innlegg om situasjonen i nærmiljøet. Namdalen topper statistikken i fylket over alkoholrelatert vold.

– Slik har det vært de siste fire-fem årene, og dette er en trend vi ønsker å stoppe, forteller Skjærvik.

Politioverbetjenten mener drikkekulturen i Namdalen har mye av skylda for de mange voldstilfellene som skjer i alkoholpåvirket tilstand.

– Før i tida jobbet man hardt i ukene og drakk seg full i helgene, dette henger nok litt igjen i dag også. Samtidig er det blitt mye mer vanlig å nyte alkohol i ukedagene. Her leder voksengenerasjonen an, men den yngre garde følger etter, mener Skjærvik.

Skal iverksette tiltak

For å begrense skadevirkningene av nettopp alkohol, har fagfolk nå gått sammen for å diskutere hvordan man kan bedrive ansvarlig alkoholhåndtering i Namdalen.

– Dette handler i hovedsak om å iverksette tiltak for å redusere overskjenking, heve debutalderen og ikke minst få ned voldsbruken. Får å få til det, må det forankres et godt samarbeid mellom politiet, kommunen og utelivsbransjen. Det er det vi setter startskudd for i dag, forteller Skjærvik.

– God start på videre samarbeid

60 personer var påmeldt til onsdagens samling i Namsos. Det er initiativtaker og rådgiver i Kompetansenter rus Midt-Norge, Roar Bakken, godt fornøyd med.

– At bortimot alle kommunene i Namdalen var representert, er kjempebra. Dersom man skal få noe ut av dette projektet, er man helt avhengig av å få med seg de forskjellige kommunene i arbeidet. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på arrangementet, det er gledelig. Med en vellykket samling har vi nå fått en god start på et videre samarbeid, fastslår Bakken.

Han mener arbeidet med å få til en bedre alkoholpolitikk i Namdalen er kjempeviktig.

– Alkoholen må ikke ta overhånd, det er vårt fokus i denne sammenheng. Å redusere skadevirkingene alkoholen gir, er svært viktig i alle lokalsamfunn. Summen av gode tiltak vil på sikt gi gode resultater, og det er det vi ønsker å oppnå med dette samarbeidet, sier Bakken.