Lakselus-eksplosjon!

Oppblomstringa av lakselus nord for Vikna er dramatisk. Antall lus er ti ganger over tillatt grense, og Mattilsynet frykter det snart kommer påbud om utslakting.

KRISE: Distriktssjef John B. Falch frykter krisen nå er så stor at pålegg om utslakting er like rundt hjørnet. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

KOLVEREID: Ifølge distriktssjef John B. Falch i Mattilsynet er situasjonen meget alvorlig, og tilsynet bruker store ressurser på saken for tida.

To-tre personer har fullt fokus på luseproblematikken, og tilsynets folk er ute og kontrollerer oppdretternes tall og teller selv flere ganger i uka.

– Vi har alt gitt ut flere varsler om tiltak, og det er gjort flere vedtak om døgnmulkt, påpeker distriktssjefen i Mattilsynet.

Pålegg om utslakting er like rundt hjørnet, frykter John B. Falch.

Mens situasjonen sør for Vikna er bra, så har faresignalene om oppblomstring av lakselus nord for Vikna kommet allerede i vår. John B. Falch tror årsaken til dette delvis er at koordineringsområdene nord for Vikna ikke har vært optimale i forhold til strømmen.

Legemidler uten effekt lenger

Samtidig har bruken av de tilgjengelige midlene som brukes mot lus ikke hatt ønsket effekt.

– Mange brukte de tradisjonelle legemidlene litt for mye tidlig i vår, og da er lusa resistent nå. Det eneste som hjelper til en viss grad nå er spyling og hydrogenperoksid, mener distriktssjefen.

John B. Falch tør ikke si at krisen er verre enn noen gang i forhold til historien, men problemet er at det aldri har stått større mengder laks i sjøen enn nå.

Når grenseverdien på ei halv lus per laks er overskredet ti ganger, så står det dermed enorme mengder kjønnsmoden lus i sjøen og produserer egg og larver.

Brakklegging i hele området

– Heldigvis er det ikke noen stor fare for villaksen akkurat nå i og med at det ikke er noe utsig av smolt på denne årstida. Men sjøørreten er truet fordi den går inn og ut av elveosen.

John B. Falch mener oppdretterne selv er smertelig klar over situasjonen og bruker mye ressurser for å få kontroll over situasjonen. Problemet er at det ene anlegget påvirker det andre i det utsatte området nord for Vikna.

– Vi har forsøkt tiltak med brakklegging av alle anleggene i et område samtidig med hell sør for Vikna, og jeg tror dette er det eneste vi kan gjøre også nord for Vikna. De betyr at hele området må være fritt for oppdrettslaks i sjøen i februar og mars. Da tar det erfaringsvis mye lengre tid før luseproduksjonen kommer i gang, forklarer distriktssjefen i Mattilsynet.

Lusesituasjonen har vært problematisk i hele år, men det er først utover høsten det hele har eksplodert.