Vikna må betale 200.000 kroner

Politimesteren mener Vikna skal blø etter at minst 48 krykkjer fikk et sørgelig garnmøte; konkret med 200.000 kroner til statskassa.

RETTSSAK OM FORELEGG? Statsadvokatene og politimesteren mener Vikna skal ha ei bot på minst 200.000 kroner etter årets mislykkede forsøk på å fordrive krykkja fra taket av Berggården. 

VEDTAR IKKE: Advokat Rolf Christensen reagerer på vegne av sin klient Vikna kommune på både grunnlaget for boten, og ikke minst størrelsen. 

arkiv

HVA MENER DU? FORTJENER VIKNA KOMMUNE BOT FOR MILJØKRIMINALITET? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET NEDERST

RØRVIK: Grunnlaget for forelegget er følgende; konkret satt opp med dyrevelferdslovens para­graf 37, første og andre ledd:

«Onsdag 17. april 2013 besluttet ordføreren og rådmannen på vegne av Vikna kommune å montere et garn over taket på Berggården i Rørvik, med det formål å holde krykkjer borte fra taket».

Garnet ble værende montert fram til 8. mai, og var ifølge politi­mesteren av en slik beskaffenhet at dyra lett satte seg fast.

– Minst 25 individer døde

«Minst 48 krykkjer satte seg fast i garnet og ble utsatt for unødige påkjenninger, hvorav minst 25 individer døde eller ble avlivet».

Videre tar politimesteren fatt i naturmangfoldsloven (paragraf 75, første ledd) og viser til at krykkje er totalfredet.

For overtredelsen ilegges kommunen ved ordføreren en bot til statskassa på kroner 200.000.

Politimesteren, ved politiadvokat Amund Sand, viser til at forelegget er skrevet etter ordre fra Statsadvokatene i Trøndelag.

Vikna er også underrettet om at hvis forelegget ikke vedtas, slik at saken ender i retten, vil det bli lagt ned påstand om bot på 250.000 kroner, samt saksomkostninger til det offentlige.

Uaktuelt å vedta forelegget

Advokat Rolf Christensen reagerer på vegne av sin klient Vikna kommune på både grunnlaget for boten, og ikke minst størrelsen.

Opp mot dyrevelferdsloven framholder advokaten at alminnelig uaktsomhet ikke er tilstrekkelig til straff; hvor straffebudet krever grov uaktsomhet.

Fra kommunenes side gjøres det klart at det er uaktuelt å vedta forelegget, og hele forhistorien fra at kommunelegen i 2008 konstaterte at støy fra krykkjene oversteg tilrådde grenser og videre i forhold til kommunehelseloven.

Videre peker kommunen på at tiltaket med garn over taket ble gjort etter kontakt og innspill fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

– Den omstendighet at råd og innspill fra fagmyndigheten ikke har vært korrekt – eller ikke presis nok – til å unngå skader på krykkjer kan kommunen ikke på noen måte lastes for, melder Rolf Christensen på vegne av Vikna.

Kommunen melder også gjennom advokaten at bota under enhver omstendighet er vesentlig for høy. I den forbindelse vises til straffeloven paragraf 49b.

– Det understrekes at kommunen ikke har hatt noen form for økonomisk gevinst av tiltaket, og kun har forholdt seg til offentlige krav/påkegg slik at forholdet ikke kan anses grovt, melder advokat Rolf Christensen.