Stedet heter Hunn – ikke Skage sentrum

Kommunestyret i Overhalla ga klagerne medhold i at tettstedet i bygda Skage/Skage sokn - i reguleringsplansammenheng - heter Hunn.

HUNN: Mørkvedgården ligger på Hunn, ikke i Skage sentrum. 

arkiv

OVERHALLA: Med 19 mot to stemmer gikk kommunestyret i Overhalla mandag inn for å gi dem som hadde klaget inn navnebruken i «Reguleringsplan for Skage sentrum» medhold i at dette var feil bruk av stedsnavn.

Klagerne påpekte atområdet heter Hunn og at dette navnet har en historie som går langt tilbake i førkristen tid.

Klagen var ført i pennen av Carl Ivar Storøy, Ole Formo og Brynjar Mørkved, som med støtte i et opprop med 225 underskrifter og uttalelser fra ansette historiske eksperter

Formannskapet behandlet saken i forrige uke og avviste da klagen i tråd med rådmannens innstilling, men kommunestyret ville det altså annerledes.

Kommunestyret vedtok også at: «Bruk av navnet Hunn vil imidlertid fortsatt bestå og bli brukt av kommuneadministrasjonen».

I kjølvannet av dette vedtaket kan det komme flere navnesaker på bordet. Klagerne nevner skiltinga ved Ranemsletta hvor det står Overhalla. her mener de samme som klaget inn saken om Skage sentrum at et skilt med Ranemsletta bør på plass.

– Nåværende skilt hvor det står Overhalla bør kun stå ved kommunegrensa. Intensjonen bak skiltinga var nok den beste, men tiltaket var feil, uttaler Brynjar Mørkved.

Relaterte saker: