Krykkje-bota ble halvert

Etter forhandlinger er krykkjebota Vikna kommune skal betale halvert til 100.000 kroner.

LANDET TIL SLUTT: Bota som Vikna kommune må innfri etter at et antall krykkjer i fjor vår måtte bøte med livet, landet etter forhandlinger til slutt på 100.000 kroner. Politiadvokat Amund Sand mener at reduksjonen av den opprinnelige straffa kan forsvares, mens kommunens advokat Rolf Christensen ser at saken ville vært meget interessant i retten. I mai i fjor var imidlertid driftsleder Jøran Strømmen (bildet) mest fortvilet over at krykkje stadig satt fast i nettet. 

arkiv

RØRVIK: Tirsdag underskrev ordfører Reinert Eidshaug (Ap) det endelige krykkjeforelegget.

Dermed blir det ingen rettslig forhandling, noe Vikna kommunes advokat mener kunne blitt meget interessant.

At botas størrelse er halvert fra de opprinnelige 200.000 kr som ble ilagt av Politimesteren i Nord-Trøndelag i september, er noe både administrasjonen og formannskapet i Vikna sier seg fornøyd med.

– Vi forholder oss til forhandlingsresultatet. Fra kommunens side skulle botas størrelse helst ha vært lavere; jeg synes det fortsatt er et drøyt beløp, kommenterer Reinert Eidshaug til NA.

En meget spesiell sak...

Grunnlaget for at at Politimesteren i Nord-Trøndelag mente at Vikna skulle blø med 200.000 kroner til statskassa

Hensikten var å unngå hekking med støyforurensing opp mot naboer som den alvorlige følgen. Vikna kommune mente på sin side hevdet at de bare fulgte instruksjoner fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om hvordan de skulle innrette seg for å hindre hekkinga.

I forelegget ble det videre angitt fra Politimesteren at påstanden i en eventuell rettssak, ville bli ei bot på 250.000 kroner.

Viknas advokat, Rolf Christensen, mener det kunne blitt meget interessant å føre saken for retten.

– For det første om det virkelig var begått en straffbar handling, dernest rundt størrelsen på eventuell bot. Det er lite rettspraksis på et slikt forhold; også med tanke på at en offentlig etat ville være tiltalt part, sier Christensen.

Som Viknas talsmann ser han at kommunen ønsket å bli ferdig med saken, og forholder seg til at det også ble endelig utgang.

– Dette kan forsvares

Politiadvokat Amund Sand mener at det kan forsvares at påtalemyndigheten i dette tilfellet gikk inn i en dialog om lavere straff.

Både ut fra tida som har gått etter opprinnelig avgjørelse, og at Vikna gjennom sin advokat har lagt fram relevante argument i formildende retning.

– Hadde det vært snakk om en mer vanlig sak med etablert straffe­nivå, ville påtalemyndig­heten aldri gitt seg inn på en dialog som i dette tilfellet. Men i en slik spesiell sak er det verken noen fasit eller gjeldende rettspraksis å støtte seg til. Derfor må det gjøres egen vurdering, sier Sand – som holder på at at påtalemyndig­heten mener det her ble begått noe straffbart som måtte gi en bøtereaksjon.

Videre peker Sand på at det ville krevd ytterligere ressurser fra politiet å kjøre saken for retten; noe man nå unngikk.