15 kvadrat-

kilometer avsvidd

15 kvadratkilometer er avsvidd, rundt 139 bygninger ansees som tapt, det blusser stadig opp småbranner. 35 brannfolk og 20 personer fra Sivilforsvaret er satt inn i slukkingen.

AVSVIDD: Store områder er avsvidd, mannskapene har en svært vanskelig oppgave opplyser kommuneledelsen i Flatanger. Fra venstre: Rådmann Rune Strøm, ordfører Ole Jørgen Bjørkås og lensmann Nils Roger Duna på pressekonferansen kl. 12. FOTO: ØIVIND RÅNES. 

SMÅVÆRET: Brannen har forsynt seg med en god del av husene i Småværet. Den nye bryggerekka ytterst har berget unna. FOTO: Politiet i Nord-Trøndelag. 

arkiv

LAUVSNES: På en pressekonferanse nå klokka 12 la ordfører Olav Jørgen Bjørkås de siste opplysningene om brannen.

- Så langt er det område på omkring 15 kvadratkilometer som er avsvidd eller fortsatt står i brann.

Helikopteret var fortsatt ikke satt i drift på grunn av værforholdene og ordføreren opplyser at de fortsatt ikke har kontroll på brannen.

- Det blusser stadig opp på nye steder så mannskapene må være forsiktige, sier han.

For øyeblikket er omkring 35 brannfolk, 20 personer fra sivilforsvaret og en rekke andre i sving med slokkingsarbeid.

33 fastboende evakuert

I alt er 33 fastboende som er evakuert fra området.

- Alle opplysninger vi har er at alle som befant seg i området er evakuert, vi ser det ikke som sannsynlig at det kan være noen igjen i området, sier lensmann Nils Roger Duna.

All kommunikasjon er ned og det jobbes nå med å få på plass en mobil løsning for å gjenopprette mobilsambandet.

Mottak på Lauvsnes

Hvor mange bygninger som faktisk har gått med er ikke bekreftet, det har vært antydet 139 fra politiets krisestab.

- Som er lite lyspunkt må vi ta med at det kan se ut som en del bygninger i Småværet har sluppet fra brannen, sier ordfører Bjørkås.

Mange av de evakuerte har valgt å ta inn hos venner og familie.

- Vi har opprettet et mottak på Lauvsnes og folk i kommunen står til disposisjon i forhold til å finne praktiske løsninger for dem som trenger vår hjelp, sier rådmann Rune Strøm.