Får helikopterhjelp til slokking

Brannmannskapene får bistand fra Forsvarets helikopter i slokkingsarbeidet onsdag morgen. Brannen er nå under kontroll.

STARTER SLOKKING:Tre helikoptre fra Forsvaret landet utenfor basen ved Uran rundt klokken 08.30 onsdag morgen. FOTO: JONAS BJØRKLI, ADRESSEAVISEN. 

INNSATSLEDER: Politiets innsatsleder Tore Strøm informerer om situasjonen i brannområdet.  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

FLATANGER: - Det er lite åpen ild i området nå, så brannen er egentlig slukket. Men det er mye arbeid igjen med etterslukking, forteller innsatsleder Tore Strøm onsdag formiddag.

- De tre helikopterne fra Forsvaret er satt i bero inntil videre, men er klar til å lette dersom brannen blusser opp igjen, sier Strøm.

LES ALT OM BRANNEN HER!

– Vi har snart slukket det som fysisk brenner. Vi har håp om å få slokket alt i løpet av dagen. Men det betinger fortsatt flyvær, og nå ser det ut til å blåse opp igjen, sier politiets innsatsleder Tore Strøm.

– Har jobbet mot flammene gjennom natta. Det ser betydelig bedre ut da helikoptrene kom i lufta. Det var helt nødvendig for å komme til der vi ikke når med brannslangene. Det er hardt arbeid, forteller brannmann Tor Erik Torgersen.

Fire helikopter

Fire helikopter er i sving, i tillegg støttes disse av bakkemannskap.

Forsvaret har fire helikoptere tilgjengelig i forbindelse med katastrofebrannen, hvor minst 90 bygninger er blitt flammenes rov i Hasvåg og Småværet. Politiet har ikke fått inn meldinger om at flere bygg har tatt fyr i løpet av natta.

Helikopterne er ikke blitt benyttet til slokking i går kveld eller i natt på grunn av mørket og sterk vind. Et av helikopterne har derimot overvåket brannområdet fra lufta i løpet av natta.

Derfor vil første mulighet bli når dagslyset kommer og ikke minst at vindforholdene bedrer seg.

Og det ser det ut til å gjøre.

Løpende oppdateringer:Fra klokka 07.00 får mannskapene i Flatanger støtte fra luftforsvaret med vann fra lufta. Tre nye helikoptere kommer klokka 08.00.


Optimisme

Det er nedlagt flyforbud over brannområdet i Flatanger, ifølge politiet.

Samtidig er det nedlagt ferdselsforbud i området og Fylkesveg 492 er sperret av. Med andre ord: Det er ikke tillatt å oppholde seg i området uten tillatelse fra politiet.

Nærmere 100 personer fra brannvesen, Sivilforsvar, politi og kystvaktskipene KV Bergen og KV Njård bistår i slokkingsarbeidet til enhver tid.

Politiet uttrykker optimisme, men påpeker samtidig at vinden er lunefull.

To kriminalteknikere og etterforskningsleder reiser på formiddagen i dag ut for å starte opp foreløpig åstedsundersøkelse i Uranområdet, på bakgrunn av informasjon fra vitneavhør. Det er gjennomført, og vil gjennomføres, vitneavhør både i dag og i går.

Lensmann Stein Erik Granli i Namsos og Fosnes kom til Flatanger onsdag, for å se det brannherjede området.

– Vi er i dialog med Kripos, men ikke funnet det nødvendig å be om deres assistanse foreløpig. Det er uklart om vi trenger deres bistand.

– Fram til nå har jeg jobbet fra kontoret med å skaffe nok ressurser til redningsarbeidet, sier lensmannen.

Forbud mot åpen ild

Det er nå uvanlig tørt i terrenget de fleste steder i Nord-Trøndelag på grunn av lite nedbør den siste tida.

– Denne situasjonen krever at vi alle er forsiktige med all aktivitet som kan medføre fare for brann i terrenget. All bruk av åpen ild i terrenget vil medføre fare for spredning slik som forholdene er per nå, påpeker politiet i ei pressemelding.

Politimesteren i Nord-Trøndelag nedlegger således midlertidig forbud mot all bruk av åpen ild i terrenget inntil forholdene endrer seg. Politimesteren vil meddele at personer som utviser enhver form for uaktsomhet i forhold til å skape brannfare utendørs vil bli straffeforfulgt.

Brann og eksplosjonsvernloven § 5 pålegger enhver å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann forebygges. Overtredelse straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer alle kommuner hvor det er ekstra tørt og mye vind om å innføe totalforbud mot bruk av åpen ild.

– Brannen i Flatanger er svært krevende å håndtere, og det kreves store ressurser lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at det oppstår tilsvarende situasjoner andre steder. Derfor oppfordrer vi nå alle kommuner hvor det er tørt i skog og mark om å innføre totalforbud mot bruk av åpen ild, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.