Imponerende branninnsats

Flatanger-samfunnet er rammet av en av de verste brannene i landet etter krigen.

TAKK: De takker for NAs lørdagsblomst som de deler med alle som har gjort en imponerende innsats under brannen i Flatanger. Fra venstre: rådmann Rune Strøm, ordfører Olav Jørgen Bjørkås og brannsjef Hans Petter Haukø. 

arkiv

LES ALT OM STORBRANNEN HER

FLATANGER: Gårdsbruk er borte og mange mistet boliger, fritidshus og andre bygninger.

Verdier for rundt 150 millioner kroner er blitt flammenes rov, og mange uerstattelige ting er borte for alltid. Men alle berget livet og ingen kom alvorlig til skade.

Noen fulgte dramaet på Sørnesset på nært hold, mens andre opplevde dramatikken gjennom media. Tilbakemeldingene fra folk i og utenfor kommunen er at Flatanger-samfunnet har stått støtt gjennom de store påkjenningene.

Det meste har fungert som planlagt samtidig som utfordringer er tatt på strak arm. Derfor er det mange som stiller seg bak tildelinga av NAs lørdagsblomst til alle som deltok i brann- og redningsarbeidet og på andre områder.

Kunne endt verre

– Mange har bidratt til at dette tross alt ikke endte enda verre, fastslår ordfører Olav Jørgen Bjørkå. Han mottar blomsten sammen med rådmann Rune Strøm og brannsjef Hans Petter Haukø på vegne av både sambygdinger og mannskap som kom fra fjern og nær.

De tre i ledelsen sender verbale blomster til alle som har stilt opp, uten å trekke fram noen spesielt. Uten resolutt innsats fra brannen ble oppdaget, kunne det endt enda verre. Og da ilden spredte seg ble det en langvarig kraftanstrengelse for mannskapene fra flere tjenester.

Rundt 250 brannmannskap fra 18 kommuner og rundt 100 fra Sivilforsvaret har deltatt.

Anerkjennelse til alle

– Lørdagsblomsten må være er en anerkjennelse til absolutt alle, fastslår Haukø.

– Vi er også veldig imponert over måten de rammede og berørte har taklet dette på, sier Bjørkås.

– Det at vi har planer som viser seg å fungere når noe slikt skjer er betryggende. Vi et brannvesen med folk som er opptatt av å gjøre en god jobb. Det viste seg at opplegget med varsling, evakuering og slokking i første fase fungerte.

– Jeg vil takke alle som har bidratt også utenfra. Det har vært et stort apparat med nabohjelp, sier Haukø.

– Dette har vært en voldsom dugnadsinnsats, konstaterer de tre.