Telefon og vann ordnet

Infrastrukturen på Hasvåg og Hårstad er i ferd med å komme på plass etter storbrannen.

BISTÅR: Kommunen er lydhør for folks behov og prøver å bistå så godt det lar seg gjøre etter brannen. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

FLATANGER: Evakuerte fra Hårstad kan dra heim etter at vannforsyning og telefonforbindelse kom på plass torsdag.

- Infrastrukturen på Hasvåg er også stort sett i orden nå. Det arbeides med opprydding og fjerning av farlige takplater, brannavfall, for å sikre at området er så trygt som mulig. Det arbeides også med å få stengt av vannleksasjer i forbindelse med branntomter for å sikre vannforsyning for gjenstående boliger. For Hårstad er det kommet i orden med fasttelefonen, og en midlertidig vannforsyning er påstartet, opplyser ordfører Olav Jørgen Bjørkås i Flatanger.

Mandag skal administrasjonen møte fylkeskommunen og fylkesmannen for å starte en dialog for hvordan Flatanger skal starte og gjennomføre planprossessen for gjenoppbygging.

– For øvrig er vi i lyttemodus i forhold til folks behov, og prøver å bistå praktisk så godt vi kan. Ennå er det svært tørt i området, og det var varmeutvikling i nærheten av Uran torsdag, sier Bjørkås.