Utgift på 8 millioner

Redningsaksjonen under brannen og nødvendige tiltak for å gjenoppbygge infrastruktur vil trolig påføre Flatanger ei utgift på åtte millioner kroner.

NYE UTFORDRINGER: Rådmann Rune Strøm (til venstre) og ordfører Olav Jørgen Bjørkås i Flatanger står overfor nye utfordringer når gjenoppbygginga på Hasvåghalvøya starter. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

FLATANGER: Forberedelsene til gjenoppbygginga av de raserte områdene på Hasvåghalvøya er så smått i gang,

23 boliger og fritidshus brant ned under storbrannen i slutten av januar. Totalt 64 bygninger ble ødelagt. Et helt landskap er svartsvidd, brønnene tilgriset av sot.

Rådmann Rune Strøm sier at kommunen prøver å få klarhet i hva de kan få refundert av utgifter – og hva de må betale selv.

Søker staten om forskudd

– Per nå har vi ikke oversikt over hva som vil strømme inn av refusjonskrav til kommunen etter brannen. Det kan ta flere måneder før alle kravene har kommet inn. Imens har vi prøvd å lage et estimat over hva redningsaksjonen og nødvendige infrastrukturtiltak vil koste oss. Grovt regnet vil det beløpe seg til åtte millioner kroner, sier Strøm.

– Penger dere ikke har?

– Det er klart at utgifter i en slik størrelsesorden vil presse likviditeten til kommunen. Derfor vil vi fremme krav om å få forskudd fra staten. Hvor mye vi vil kreve, er foreløpig ikke klart, sier Strøm.

Møter med fylkesmannen

Denne uka har det vært gjennomført to møter med fylkesmannen i forhold til gjenoppbygging og hvordan man skal gå fram for å få en mest mulig smertefri prosess.

– Harald Holthe fra kommunalavdelinga var her ute onsdag, Vi snakket om regnskap og dokumentasjon vi må legge fram i forbindelse med brannen, som en forberedelse til oppgjøret som kommer et stykke fram i tid, forteller rådmannen.

– Hva kan fylkesmannen bistå med?

– Vi opplever at fylkesmannen er veldig på tilbydersida. Det ble vist til sedvane ved andre større hendelser, og det er på det rene at kommunen blir sittende igjen med en egenandel etter brannen. Aksjonskostnadene tar staten. Det er imidlertid behov for å trekke opp grenser. Vil vi eksempelvis få refundert alle kostnadene ved bruk av eget brannvesen? Vi forsto det slik at det vi må skille ut det som er ekstraordinære utgifter, sier Strøm.

Plikt til å skaffe rent vann

Han viser også til at kommunen står overfor til dels betydelige utgifter til saksbehandling, planlegging, infrastruktur og erstatning av ødelagt utstyr til brannvesenet.

– Mange private brønner er forurenset av sot. Som kommune har vi plikt til å skaffe rent vann til innbyggerne. Det medfører ekstra kostnader for oss, sier Strøm.

Flatanger kommune opplyser på sine heimesider at ordninga med faste brannvakter på Sørnesset opphører fra og med i dag. Fram til mandag 17. februar vil området bli patruljert med nattlig streifvakt. Tre personer har heimevakt og en brannbil med tank står i beredskap på Uran.