Kritisk til mangel på branninformasjon

Grethe Aakvik Dyrnes mistet barndomsheimen sin i Åkvika i storbrannen. Hun er kritisk til mangelen på informasjon og bistand fra Flatanger kommune.

BRANNHerjet: Åkvika ble også herjet av brann i slutten av januar. fOTO: KIM RISETH 

VIL HJElpE: Ordfører Olav Jørgen Bjørkås lover å hjelpe, men sier at kommunen ikke har mulighet til å finansiere advokatbistand. 

arkiv

Les alt om katastrofebrannen i Flatanger

FLATANGER: Grethe Aakvik Dyrnes har i kjølvannet av storbrannen som herjet Flatanger i slutten av januar, skrevet brev til Flatanger kommune, med kopi til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

I brevet kommer hun med en rekke kritiske spørsmål.

Bistand til advokathjelp?

* Hvordan ivaretar kommunen berørte som ikke har bostedsadresse i Flatanger og som mister alt sitt?

* Da det var helt klart hvilke bygninger som var nedbrent, skulle Flatanger latt en av sine sekretærer informert alle som mistet husene sine?

* Det ble lovet økonomisk hjelp fra staten til Flatanger. Kunne kommunen tenke på å bidra med advokathjelp til de berørte som trenger det?

I brevet forteller Aakvik Dyrnes at hun og broren Frank eier halvparten av eiendommen i Åkvika.

– På den lille gården vår, mistet vi alt vi eide: Et toetasjes bolighus, garasje, fjøs, gammelstua og naust. Vi hadde ikke forsikring på fjøs og naust. Der oppbevarte vi en mengde ting, blant annet tre båter, materialer og isolasjon for å restaurere bygninger med. Det betyr at vi får et svært stort økonomisk tap, skriver Aakvik Dyrnes og fortsetter:

– Vi har ikke fått noen informasjon fra kommunen, bare hørt ting via slektninger.

Svar fra ordføreren

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås skriver i tilsvaret til Aakvik Dyrnes at kommunen har stor forståelse for deres meget store tap av bygninger og materielle verdier.

Videre skriver han at Flatanger kommune satte inn meget store ressurser for å imøtekomme både faste innbyggere, fritidshuseiere og øvrige befolkning sine behov for informasjon, bistand og hjelp i den akutte fasen av brannkatastrofen.

– Faste innbyggere som ble direkte rammet ble høyest prioritert. For å kunne gi rask og riktig informasjon til alle berørte både faste innbyggere og eiere av fritidseiendommer, fikk saksbehandlerne ved teknisk kontor som hovedoppgave å ta seg av spørsmål omkring brannen på Sørnesset, skriver ordføreren.

Forsøker å hjelpe

Han redegjør videre for at kommunen hadde døgnåpent sentralbord, døgnvakt for kriseledelse og kriseteam samt utvidet åpningstid ved teknisk kontor. Da kartlegginga av skader var gjort, ble informasjon tilgjengelig både på lensmannskontoret og teknisk kontor.

Men, skriver ordføreren, kommunen hadde ingen mulighet til å sette av ressurser til å ta kontakt med de enkelte eiere av fritidseiendommer.

– Flatanger kommune har heller ikke mulighet til å bistå de enkelte berørte med advokatbistand på generelt grunnlag, men vi forsøker å hjelpe de som har konkrete behov for bistand og veiledning, skriver Olav Jørgen Bjørkås, som lover at kommunen skal sette av ekstra ressurser til rask og effektiv saksbehandling, søknader og praktiske løsninger som følger av brannen på Sørnesset.

Grethe Aakvik Dyrnes har ikke ønsket å utdype saken ytterligere overfor NA.