Flatanger kommune får 9,17 millioner i skjønnsmidler

Regjeringa gir Flatanger kommune 9,17 millioner i ekstraordinære skjønnsmidler etter brannen i januar og februar.

får støtte: Flatanger kommune går 9,17 millioner kroner i skjønnsmidler fra regjeringa etter storbrannen. 

arkiv

FLATANGER: Kommunen har hatt høye utgifter til slukking av selve brannen og til gjenoppbygging av kommunal infrastruktur.

Det har også vært utfordringer knyttet til arealplanlegging og saksbehandling som følge av brannen.

Brannen i Flatanger startet sent om kvelden 27. januar, trolig som følge av gnister fra en strømlinje.

Alle de 33 fastboende i Hasvåg og Småværet ble evakuert fra de rundt 20 boligene i området. Minst 55 bygninger ble totalskadd i brannen.

Tildeling av skjønnsmidler gjøres for å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet. (ANB–NTB)