Ingen naturskadeerstatning etter brannen

Storbrannen på Sørnesset i Flatanger er ikke definert som naturskade og erstattes derfor ikke etter gjeldende naturskadelov.

ikke naturskade: Brannen spredte seg raskt i det knusktørre terrenget til Småværet (bildet). Men det regnes ikke som naturskade, og vil heller ikke bli det etter forslaget til ny lov som legges fram fredag. Raset og flombølgen på Statland er imidlertid definert som naturskade. 

arkiv

FLATANGER/NAMDALSEID: Dette er fastslått både av sentrale myndigheter og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Brannrammede har uttrykt bekymring for dette, men Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås tror ikke det har så mye å bety for den enkelte.

– Det er uansett forsikringer som avgjør hva som erstattes, sier Bjørkås.

Regjeringa foreslår at verdivurdering og behandling etter naturskader overføres fra lensmenn til Statens landbruksforvaltning (SLF). Men det gjelder ikke hva som erstattes.

– Naturskadeerstatninga skal komme raskere. Saksbehandlinga skal bli mer effektiv, sier landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) til NTB.

Flatanger-ordføreren har ikke noe å innvende på dagens ordning. Det har heller ikke Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad.

Brannen i det knusktørre terrenget spredte seg bokstavelig talt som ild i tørt gress. Men det er ingen naturskade i lovens forstand.

Skadene etter raset med påfølgende flombølge på Statland er skade som behandles derimot etter naturskadeloven.

Om det blir etter gammel eller ny lov er ikke ordføreren opptatt av.

– Jeg synes lensmannen har håndtert dette på en god og ryddig måte. Jeg føler ikke behov for endringer, sier Lyngstad.

Forslaget går blant annet ut på å gå bort fra dagens todelte modell hvor skaden først blir taksert av lensmennene, og vedtak om erstatning deretter blir fattet av styret for naturskadefondet.

I stedet skal SLF være ansvarlig organ og ta stilling til skadens omfang og fastsette erstatninga i samme vedtak.

– SLF sier at det kan bli en halvering av saksbehandlingstida. I kurante saker brukes det vanligvis fire til seks måneder i dag. Lensmenn bruker også ganske mye tid på store saker, men kan nå bruke tida på kriminalitetsbekjempelse, som kommer vanlige folk til gode. Staten vil og spare administrasjonsutgifter, sier Listhaug.