Grønn jubel i Bindal

En av ti grønne konsesjoner for oppdrettslaks fra Fiskeridirektoratet gikk til Bindalslaks AS. Daglig leder Finn Sinkaberg er kjempefornøyd, men konsernet trenger fortsatt fler enn 16 konsesjoner for en fornuftig utvikling og vekst.

GLAD: Daglig leder Finn Sinkaberg er svært glad for den nye konsesjonen, som ha mener er helt nødvendig for slakterivirksomheten i konsernet.  Foto: Svein Erik Tviberg

arkiv

BINDAL: Men selvsagt er både oppdrettsgrynder Sinkaberg og ikke minst Bindal kommune svært godt tilfreds med Fiskeridirektoratets tildeling. På kommunens heimesider påpeker rådmann Knut Toresen at vedtaket kan gi 10,7 millioner friske kroner i kommunekassa som kompensasjon for arealene.

Rådmannen håper dessuten på økt sysselsetting i den utsatte nordlandskommunen. Men det kan ikke Sinkaberg love umiddelbart.

– Jeg tror vi kan drifte den nye konsesjonen med de ressursene vi har, sier han.

Ti fikk konsesjon – 122 søkte

De ti konsesjonene som nå er tildelt er såkalte grønne konsesjoner i gruppe C. Søkerne må forplikte seg til å ta i bruk teknologiske eller driftsmessige løsninger som – sammenliknet med løsninger som er i alminnelig, kommersiell bruk – reduserer miljøutfordringene vesentlig, heter det i vedtaket. Hele 122 søkerne ønsket seg disse konsesjonene, som har en fastpris på 10 millioner kroner, altså litt rimeligere enn ordinære konsesjoner.

Bindalslaks er hundre prosent eid av konsernet Sinkaberg-Hansen. Datterselskapet er registrert i Bindal og Nordland, og derfor ser konsernet det som en fordel at Bindalslaks AS opererer som et selvstendig selskap. Ifølge Finn Sinkaberg ser konsernet helhetlig drevet, og det er foreløpig ikke avklart hvor den nye konsesjonen skal driftes. Her er det også en omfattende og byråkratisk prosess selskapet må gjennomføre.

– Det er ikke mulig å kunne ta konsesjonen i drift inneværende år, men i 2015 blir det, fastslår daglig leder.

Trenger flere konsesjoner

Bindalslaks har nå seks konsesjoner, mens konsernet Sinkaberg-Hansen totalt har 16. Finn Sinkaberg mener det er helt nødvendig med såpass mange konsesjoner for et konsern slik at det kan ha vekst og fleksibilitet for blant annet slaktevirksomheten. Sinkaberg-Hansen vil være nødt til fortsatt å kjempe for nye konsesjoner.

– Vi har fortsatt ikke utnyttet slaktekapasiteten. Det er nemlig ikke all fisk vi produserer som kan gå rett til slakteriet. Og selv om vekst er et «fyord» for tiden, så er vi avhengig av vekst. Alle andre utgifter øker også. påpeker Finn Sinkaberg.