Holder vakt over enorme verdier

Dette er ingen øvelse. Det er et oppdrag med skarp ammunisjon lett tilgjengelig – om nødvendig.

oppdrag: HV-personell har vaktoppdrag under den storstilte operasjonen med utskiftning av materiell og ammunisjon ved forhåndslagrene i Trøndelag. Blant dem som er engasjert er (fra venstre) Thomas Nordhøy, Namsos, Roger Stakset, Trondheim, Bjørn Olav Hasfjord, Namsos, Yngve Selnæs, Namsos og områdesjef Bjørn Dag Derås. FOTO: BJØRN TORE NESS 

kontroll: ? Vi utfører et oppdrag som vi har øvd på å gjøre. Dette oppfattes som riktig og viktig, sier sersjant Kjell Anders Vikan (til høyre) fra Namsos, sammen med Sigmund Holstad fra Steinkjer. 

PÅ VAKT: Kent Ole Johansen fra Namsos på vakt med god utsikt over fjorden på toppen av en lift. Ved forsvarskaia i Gryta ligger det 205 meter lange frakteskipet tilhørende den amerikanske marinen. 

arkiv

NAMDALSEID: – For oss er det ekstra givende å få oppdrag, fastslår områdesjef Bjørn Dag Derås med vel 130 HV-mannskaper fra Namdalseid, Flatanger og Osen under seg.

Den største operasjonen med utskifting av materiell ved forhåndslagrene i Trøndelag er i full gang.

I tillegg er Namsos og Steinkjer HV-områder engasjert i oppdraget med å sikre amerikansk materiell og mannskaper ved forhåndslageret ved Gryta.

Eller objekt- og personellbeskyttelse som det heter på fagspråket.

Gryta oppgradert

Materiell og ammunisjon som har vært lagret i fjellhallene ved lageret i Gryta, byttes ut med nytt. Men ikke «bare» det.

Kaia er kraftig oppgradert. For to-tre år siden kom de første meldingene om midler på statsbudsjettet.

Stortinget bevilget først 70 millioner og doblet summen i samsvar med forslag fra Forsvaret.

Dette gikk gjennom uten diskusjoner, og dermed er alle spekulasjoner om framtida for anlegget i Gryta og forhåndslagrene lagt bort.

Søndag klappet et 205 meter langt frakteskip tilhørende US Navy til den nybygde og utvida kaia ved på Hammersnesodden i Namdalseid.

Fortsatt er det mye å gå på. Båter på cirka 300 meter skal kunne bruke kaia.

PFC Dewayne T. Williams var lastet med amerikanske stridsvogner, pansrede kjøretøy og annet materiell samt ammunisjon som skal lagres ved forsvarsanlegg blant annet i Verdal, Stjørdal, Orkanger og Ørlandet i tillegg til Gryta.

HV-personell og mannskaper fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger for vakthold og transport, i samarbeid med amerikansk personell.

Kolonner sørover

Transporten av mindre materiell er alt startet, uten at det så langt har vakt særlig oppsikt.

Men aktiviteten vil merkes mer når tanks og ammunisjon nå skal fraktes sørover. Det skjer med 600 vogntog med godt synlig sikkerhetsopplegg.

– Vi kjører i kolonner av sikkerhetsgrunner, opplyser operasjonsansvarlig Tore Grønning i HV 12.

Berømmer lokal ledelse

HV-sjefen i Trøndelag, oberst Ebbe Deraas, har satt Grønning til å lede operasjonen. Så langt har det gått som planlagt.

Grønning berømmer områdesjef Derås for smidighet når det gjelder å få ut mannskaper.

– Ingen er beordret hit. Alle har meldt seg frivillig, påpeker Grønning.

Det er også langt mellom kommandoropene. Fra NAs utsendte ble mottatt til vi forlot det bevokta området, hørte vi ikke et eneste kommandorop.

Det kalles intensjonsbasert ledelse, får vi høre.

– Mannskapet skjønner hva de skal gjøre og gjør det de er vant til, forklarer Derås.

– Riktig og viktig

Bjørn Dag Derås har vært områdesjef i 24 år. Mens HV for noen år siden nærmest ble dømt nord og ned, er det nå andre toner å høre.

Dette setter også mannskapene pris på.

– Vi utfører et oppdrag som vi har øvd på å gjøre. Dette oppfattes som riktig og viktig, sier sersjant Kjell Anders Vikan fra Namsos.

Vikan jobber til daglig i Statskog. Han har vært med siden operasjonen startet 28. juli og blir med til avslutninga 22. august.

Vikan synes det er greit når HV-vakter kan kombineres med besøk heime og gjerne en liten tur innom jobben.

Det er tilfellet for de fleste fra de tre lokale HV-områdene, blant andre løytnant Sigmund Holstad som er lærer og bor i Steinkjer.

– Det neste for meg blir kanskje skolestreik, sier Holstad med et smil.

Mens sjøheimevernets folk også kommer langvegsfra, som Rudi Fredriksen fra Finnøyfjord tre mil sør for Mo i Rana.

– Jeg er med i innsatsstyrken, opplyser Fredriksen som kontrollerer om ferdselen på og langs fjorden på lang avstand gjennom en svært kikkert fra forsvarskaia.

Ringvirkninger

De er lite synlige utenom Forsvarets område ved sjøen i Gryta-området, men det betyr ikke at operasjonen er uten ringvirkninger.

Det handles lokalt og kjøpes tjenester både i Namdalseid og Namsos.

– Coop Sjøåsen har nok økt omsetninga noe, sier Derås uten å overdrive.

Samtidig er det fullt belegg av norsk militærpersonell på Lyngen fjordhotell, bedre kjent som Sjøåsen Hotell. Det ble i sin tid bygget i forbindelse med etableringa av forhåndslageret i Gryta.

Amerikanerne er i hovedsak losjert på frakteskipet. Men ikke alle får plass om bord, og de resterende er henvist til overnatting i Namsos.

– Vi legger vekt på å ha et godt forhold til det sivile samfunnet, sier Rønning.