Budsjett på to milliarder

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik mener hun god styring på en voksende fylkesøkonomi.

MILLIARDER: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik foreslår et fylkesbudsjett for 2015 med cirka to milliarder til drift og 465 millioner til investering. 

arkiv

STEINKJER: – Vi har hatt og har kontroll på økonomien. Det betaler seg nå, fastslår fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik.

Fylkesrådet kommer med forslag til 2015-budsjett med cirka to millioner til drift og 465 millioner kroner til investering.

Det meste av midlene går – som vanlig - til skoler og fylkesveger.

Omstilling i Lierne

Det skal investeres på fire videregående skoler på Innherred, opplyser fylkesråd May Britt Lagesen.

Fylkesvegene sliter med forfall. Det skal brukes vel 300 millioner i 2015, men dette er ikke nok, fastslår fylkesråd Tor Erik Jensen.

Etter asfaltering av vegen fra Høylandet til Ytere Namdal er nå turen kommet til satsing i sørdelen av fylket.

Men fylkesrådet understreker viktigheten av utvikling i hele fylket, også det utfordringene er store, understreker fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik

– Vi er i gang med omstilling i Verran og Ytre Namdal og står foran står foran omstilling i Lierne.

Vi har stor fokus på digital infrastruktur i hele fylket med breibånd. Vi velger å være offensive for å få til god utvikling i Nord-Trøndelag neste år, fastslo Sørvik