Sørdelen av Fv 17 kan stå ferdig i 2020

Bygginga av Fv 17/Fv 720 Steinkjer-Malm-Sprova kan starte våren 2017 og gjøres ferdig i 2020. Og da starter innkrevinga av bompenger.

TRINN TO: – For å kunne utarbeide trinn to av bompengesøknaden, må Namsos og Namdalseid bli enige om et prosjektinnhold og bompengesystem for strekninga nord for Sprova, fastslår fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik som går inn for at fylkestinget sier ja til å gå videre med sørdel av prosjektet unde rmøtet i februar. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

STEINKJER: Det fastslår fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) og samferdselsråd Tor Erik Jensen (H) i ei orientering til fylkestinget.

De mener at den planlagte framdrifta kan holdes, hvis prosjektet deles med bompengesøknad for sørdelen først og eventuell søknad for norddelen senere.

Fylkesrådet legger opp til at fylkestinget vedtar videreføring av prosjektet for Dyrstad-Malm-Sprova på samlinga i februar. Målet er at Stortinget godkjenner søknaden i juni 2016. Prosjektet lyses straks ut på anbud, og bygginga kan da starte våren 2017.

Fv 17/Fv 720-prosjektet kan deles i to, også når det gjelder framdrift og behandling av søknad om bompenger.

– Hvis Namdalseid og Namsos ønsker å utbedre Fv 17 Sprova-Namsos, kan de satse på å koble seg på med en bompengesøknad som sendes senere, påpeker Mevassvik og Jensen.

Samferdselskomiteen i fylkestinget blir orientert om dette under dagens møte.

Konsekvens av vedtak

De viser til vedtakene i Namdalseid kommunestyre og Namsos formannskap når de legger opp til totrinns utbygging.

– Konsekvensene av de kommunale vedtakene er at det kan jobbes videre med sørdelen, med sikte på å utarbeide en bompengesøknad for trinn en (Dyrstad-Sprova- Malm) med opsjon for trinn to (Sprova-Spillumshøgda), fastslår Mevassvik og Jensen.

Søknad oversendes først til Vegdirektoratet for kvalitetssikring. De videresender deretter søknaden til Stortinget for behandling,

Vegdirektoratet krever at minst 80 prosent av kostnadene i bompengeprosjektet må være dokumentert gjennom godkjent reguleringsplan.

Steinkjer og Verran må derfor vedta reguleringsplan for Kvarving-Sprova-Malm før fylkestinget får bompengesøknaden til behandling.

– For kjappest mulig framdrift, kan kommunene behandle bompengesøknadens trinn en og reguleringsplanen for Kvarving-Sprova-Malm samtidig, ifølge brevet som er stilet til fylkestinget.

Andre trinn

Det er mulig å oppnå en helhetlig utbedring av Fv 17 uten at det går ut over framdrifta til utbygging i området Dyrstad-Sprova-Malm, ifølge fylkesrådet.

– For å kunne utarbeide trinn to av bompengesøknaden, må Namsos og Namdalseid bli enige om et prosjektinnhold og bompengesystem for strekninga nord for Sprova. Også i dette utbyggingstrinnet må reguleringsplaner for 80 prosent av kostnadene utarbeides og vedtas før bompengesøknad kan sendes Stortinget, påpeker Mevassvik og Jensen.