Dette er Ranemsletta

Klagenemnda for stedsnavnssaker har talt: Dette heter Ranemsletta.

RANEMSLETTA: Klagenemnda for stedsnavnsaker har bestemt at Overhalla sentrum skal hete Ranemsletta. 

arkiv

overhalla: Overhalla kommunestyre gjorde i februar vedtak om at tettstedet Overhalla/Ranemsletta skal ha navnet Ranemsletta, og at tettstedet Hunn/Skage skal ha navnet Skage.

Dette ble påklaget av Namdal Historialg og Nord-Trøndelag Kulturvernråd.

Så, i oktober gjorde kommunestyret i Overhalla nytt vedtak om at tettstedet Overhalla/Ranemsletta skal ha navnet Overhalla, og tettstedet Hunn/Skage skal ha navnet Skage.

Men Namdal Historielag mente nå at kommunestyrets vedtak var fattet uten gyldig hjemmel, og at det dermed ikke kunne være gyldig. Historielaget, støttet av kulturvernrådet, mente også at navnene skulle være Ranemsletta og Hunn.

Saken er nå behandlet i Klagenemnda for stedsnavnssaker som har vurdert hvorvidt kommunen for det første har myndighet til å fatte vedtak om navn. Dernest har de uttalt seg om hvilket navn som bør velges.

Nemnda anfører at i det første er snakk om et navn med stor utbredelse, Overhalla, som spiser opp et navn med mindre utbredelse, Ranemsletta. Når det gjelder Skage versus Hunn er det snakk om to gamle gårds- og soknenavn med noenlunde lik utbredelse.

Nemnda mener at man ikke kan la navnet Overhalla overta for Ranemsletta. Det ville være et brudd på stedsnavnslovens intensjon om å ta vare på stedsnavn som kulturminner. Skrivemåten er de usikre på, og ber Kartverket om å reise navnesak for å avklare skrivemåte.

Nemda har funnet at kommunen selv har myndighet til å vedta navn på tettsted, For Skage/Hunn mener nemnda at det må være opp til kommunen å bestemme hva tettstedet skal hete.