- Mitt tøffeste budsjett

– Dette er det tøffeste budsjettet vi har vært med på , sier rådmann Karl Audun Fagerli og ordfører Alf Robert Arvasli i Lierne.

TØFT: Budsjettet som nå legges fram er det vanskeligste Karl Audun Fagerli har vært med på å sy sammen i sin tjue år lange tid som rådmann i Lierne kommune. Og fortsatt gjenstår tre millioner før budsjettet er i balanse. 

arkiv

LIERNE: Dette sier ikke si lite, for Karl Audun Fagerli har vært rådmann og utarbeidet budsjett i tjue år, Alf Robert Arvasli (Ap) har vært ordfører i sju år.

Etter flere runder i administrasjonen og formannskapet, legges budsjettet ut med en rekke forslag til kutt.

Men det gjenstår fortsatt tre millioner på at 2015-budsjettet er i balanse.

Dette skjer selv om det innføres eiendomsskatt for boliger og hytter/fritidshus i hele kommunen med virkning fra 2015.

I budsjettforslaget som formannskapet har vedtatt å legge ut til høring, er det beregnet 2,7 millioner kroner mer i eiendomsskatt. Frist for å komme med innspill er 11. desember før budsjettet vedtas uka etter.

Rådmannen får i oppdrag å finne ytterligere kutt på tre millioner kroner. Dette skal legges fram i løpet av første kvartal 2015. Kommunestyret skal behandle forslagene 7. mai.

Både ordfører og rådmann understreker alvoret i situasjonen.

– Vi må redusere aktiviteten og kan ikke utelukke at det blir snakk om oppsigelser for å få budsjettet i balanse. Vi m gå gjennom hele virksomheten og lete etter muligheter for innsparinger, sier Arvasli.

Legekontor og sykeheim

Det er slett ikke bare kutt i Lierne kommune. Det foreslås en rekke nye tiltak både innen drift og investeringer.

Den desidert største satsinger skjer med 32 millioner kroner til nytt legekontor og ombygging av helsetunet.

Rådmannen og ordfører avviser bestemt at de gjør dette for å sikre at det blir gjort før eventuell kommunesammenslåing.

– Med statstilskudd og reduserte kostnader på drifta, blir det ikke store årlige ekstrakostnader for kommunen, påpeker Fagerli.

Det kan forventes statstilskudd på cirka 11–12 millioner til sykeheimsutbygginga. Med alt samla på en etasje kan det spares ei nattevakt beregnet til 1,2 millioner per år. det kan forsvare lån på 12–15 millioner.

Dessuten skal fylkeskommunen betale husleie for nytt tannlegekontor. Dermed blir det i realiteten bare noen få millioner som skal forsvares av årlige skatter, avgifter, overføringer og andre inntekter.

– Vi tar høyde for at vi også kan bestå som egen kommune. da kan vi ikke stelle oss slik at dette blir umulig på grunn av økonomien, påpeker Arvasli.

Investeringene

Dette er forslag til investeringer (beløp i kroner uten moms og år):

*Opprusting Linnesvegen 1.000.000 – 2015

*Opprusting Holdeselva bru 1.250.000 – 2015

*Opptak av startlån for videreutlån 3.000.000 – Årlig

*Utvidelse Nordli kirkegård kr 250.000 – 2015

*Kunstgressbane Sørli (netto) 2.400.000 – 2015

*Friidrettsanlegg Sørli (netto) 800.000 - 2015

*Nytt legekontor/ombygging helsetunet kr 32.000.000 – 2015+2016

*Nytt serverrom adm.bygg 275.000 - 2015

*Overvåkingsanlegg kloakkpumpestasjoner 300.000 – 2015

*Overvåkingsanlegg renseanlegg Sandvika 150.000 – 2015