Har vokst seg ut av lokalene

Spar Ovehalla har vokst ut av lokalene sine. Nå skal det investeres store penger – og torgplassen saneres.

BYGGER UT: Overhalla varesenter bygger ut i front, og parkeringa skal gjøres mer effektiv. Skulpturene må flyttes til et annet sted, forteller teknisk sjef Roger Johansen og daglig leder Lise Sætervik ved Spar Overhalla.  Foto: BJØRN TORE NESS

arkiv

OVERHALLA: – Hele senteret har hatt en fin utvikling, og i Spar Overhalla er tallene svært gode. Nå ønsker vi å utvide og renovere. Når Overhalla varesenter er ferdig utbygd, skal vi også huse en ny, stor leieboer, sier daglig leder Lise Sætervik i Spar Overhalla, som imidlertid ikke røper hvem den nye aktøren i senteret er.

Pusser opp til det bedre

Overhalla varesenter har beregnet utbyggingskostnadene til et sted mellom 12 og 14 millioner kroner. Spar-butikken vil bli utvidet, de øvrige leietakerne vil bli rokert og huset skal få et innvendig som utvendig løft.

– Vi bygger ut seks meter i front, 150 kvadratmeter – ut mot parkeringsplassen, opp­lyser Sæter­vik. Senteret blir da på 1.650 kvadratmeter.

Det innebærer at torgplassen må saneres for å få plass til 50 parkeringsplasser foran det ferdig utbygde senteret.

Ny avkjørsel fra parkeringsplassen skal detaljplanlegges nærmere med tanke på trafikksikkerhet. Eksisterende vannpost, møbler og beleggingsstein skal fjernes.

Teknisk sjef Roger Johansen i Overhalla kommune opplyser at kommunestyret på desember­møtet behandler en sak om revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta. Det innstilles på at politikerne bevilger 300.000 kroner til utgifter i forbindelse med sanering av torgplassen, hvilket også innebærer flytting av skulpturen Trappesklie laget av Ingrid Lene Langedok.

Se på sentrumsutvikling

– I samband med denne saken og utbygginga av varesenteret, er det naturlig å se på sentrumsutvikling på nytt. I forbindelse med prioritering av stedsutviklings­tiltak i 2012 ble det lansert tanker om å få laget en møteplass med scene, podium og benker. Nå må vi finne et egnet, sentrumsnært sted til det, sier teknisk sjef Roger Johansen og tilføyer:

– Kanskje kan det, når vi har fått fram noen nye tanker, bli aktuelt å omregulere også. Det kan bli en stor prosess ut av dette, og jeg mener det er riktig å ta en slik prosess nå.

Det ligger i kortene at Overhalla kommune er positiv til at varesenteret skal bygge ut. Det har vært dialog mellom kommunen og senterets styreleder og arkitekt, og Johansen ser for seg at også kommunen må hyre inn ekstern konsulentbistand til det forestående arbeidet.

Alle gode krefter drar i lag

Sætervik på sin side er glad for at kommunen er så positiv til en utbygging som innebærer at den eksisterende torgplassen saneres.

– I dag fungerer den som parkeringsplass, og vi skal fortsatt ha parkeringsareal i front, men nå skal vi få til en mer effektiv parkering på mindre pass, sier hun og tilføyer:

– Vi skal også gjøre fasaden sprekere. Vi har fått tegnet løsninger som jeg tror kommer til å bli fine. Hele senteret kommer til å bli omgjort og pusset opp. Dette blir en ny giv for oss alle, mener Lise Sætervik.