Remmastrauman friskmeldt

Remmastrauman er «friskmeldt» og kan trafikkeres som normalt, melder Nærøy kommune og Stiftelsen Remmastrauman.
arkiv

KOLVEREID: Opprenskingsarbeidet etter at det ble avdekket stor endringer i dybdeforholdene har pågått i flere uker utover høsten.

– Det har vært et krevende arbeid. Vår mann i prosjektet, Mauri Lappalainen, har vært på flere befaringer og har meldt at kanalen igjen skal være grei. Vi har også forstått det slik at stiftelsen er tilfreds med arbeidet, sier rådmann Arnt Wendelbo i Nærøy. Fra Stiftelsen Remmastrauman får NA bekreftet at straumene igjen er farbare som normalt.

Kostnadene er finansiert

Ifølge rådmannen er det kommunen som nå har ansvaret med å varsle Kystverket og Kartverket om at arbeidene er ferdige. Det må foretas nye målinger av dybden i kanalene og så skal den nye informasjonen inn i sjøkartet.

Arbeidene som er utført i høst er reklamasjon etter at trekkvegene i Remmastrauman ble renovert for to år siden. Ganske raskt ble det oppdaget at dybden enkelte steder var så liten som rundt en halv meter der det tidligere var over to meters dybde. Entreprenøren har hatt lekter og maskiner på stedet og rensket bunnen, og ifølge rådmann Arnt Wendelbo er arbeidene finansiert.

Må foreta nye målinger

Kommunikasjonsrådgiver Sissel Kanstad i Kystverket bekrefter at de har fått melding om utbedringene, men etaten venter på henvendelse fra kommunen. Uansett vil sjøkartene vise 0,5 meters dybde i Remmastrauman inntil nye målinger er foretatt. Når det kan skje, er ikke avklart, ifølge Kanstad.