Nye naturreservat

Namdalen og Snåsa har i dag fått fire nye naturreservat.

RESERVAT: Gudfjelløya i Røyrvik og Lierne kommune. 

arkiv

NAMSOS: Det er klart etter at det i statsråd fredag ble opprettet følgende naturreservat i Nord-Trøndelag:

 • Migaren naturreservat i Grong
   
 • Muusdalan naturreservat i Snåsa
   
 • Gudfjelløya naturreservat i Røyrvik og Lierne
   
 • Merkesfloen naturreservat i Lierne
   
 • Feren naturreservat i Meråker

- Alle områdene er frivillige tilbud fra grunneierne, og Allskog har vært grunneiernes forhandlingspartner overfor Fylkesmannen og Miljødirektoratet, opplyser Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Områdene består av rike skogtyper som høgstaudeskog, storbregneskog, lågurtskog, dessuten urskogpreget furuskog, bekkekløft og gammel skog under naturlig dynamikk.

Det er også kalksjøer og kildeframspring knyttet til områdene (Muusdalan), samt arter knyttet til gammel skog og rik og kalkholdig grunn.

Områdene har et samlet produktivt skogareal på ca 12.830 da, noe som utgjør 0,2 prosent av produktivt skogareal i fylket.

Med det er ca 4,9 prosent av produktivt skogareal i fylket vernet.