– Dette er uforståelig

Økt trafikksikkerhet og bedre forhold for transportnæringa. Slik argumenterer ordførerne i Namsos og Namdalseid når de innstendig ber om at den nye traseen gjennom Bangsundsvingene må åpnes.

Felles oppfatning: Namsos-ordfører Morten Stene (til venstre) og Steinar Lyngstad i Namdalseid ber om at nyvegen forbi Bangsund-svingene blir åpnet så raskt som mulig. 

arkiv

BANGSUND:

– Hvorfor kan ikke vegen åpnes?

Tunnelen er ferdig, vegen tilsynelatende klar. Men den nye traseen gjennom Bangsundsvingene skal ikke åpnes før til sommeren. – Hvorfor vente? spør Per Baadsvik og Anne Cecilie Holm.

over hvorfor nyvegen ikke blir tatt i bruk.
Nå kommer ordførerne Morten Stene (Namsos) og Steinar Lyngstad (Namdalseid) på banen:

Håpet på julegave

– Ærlig talt; jeg trodde dette ble årets julegave fra Vegvesenet – at Bangsund-svingene skulle åpnes, sier Stene.
   – Det er uforståelig at vi må vente i seks-sju måneder på at traseen skal tas i bruk. Jeg oppfordrer byggherre, vegeier og entreprenør til samhandling og å være løsningsorienterte, sier Lyngstad.

Holder fast ved planen


Vegvesenet: – Vi åpner ikke før alt er ferdig

Bangsundingene og andre trafikanter må smøre seg med tålmodighet: – Vi forholder oss til framdriftsplanen og gleder oss til åpninga på våren.

hvorfor de følger planen om at vegen skal åpnes først i juni.
   – Det gjenstår fortsatt en god del arbeid på strekninga. Det dreier seg om sikring av fjellet, asfaltering, montering av rekkverk, oppmerking, arbeid med grøftene og det naturmessige rundt traseen, uttalte Malmo.
   Også ordførerne innser at vegen ikke er ferdig, når de rusler gjennom tunnelen, forbi juletreet i åpninga og ut i snøværet.

– Fjær i hatten

– Men likevel er denne vegen, med lavere fart, et bedre alternativ enn den eksisterende for bilister og næringsliv. Folk ville hatt forståelse for at den ville bli stengt igjen senere, når arbeidet skulle sluttføres. Ei åpning nå ville vært kjempemessig, og ei fjær i hatten til de involverte, sier Lyngstad og får støtte av namsosordføreren.
   – Det ville vært en vinn-vinn-situasjon, og etter min oppfatning et opplagt bidrag for å kunne oppfylle fylkeskommunens nullvisjon med tanke på trafikkulykker, sier Stene.
Han håper på ei rask løsning.
   – Nå blir jo ikke vegen åpnet før jul, men vi tar gladelig imot en forsinket julegave tidlig på nyåret også, sier Morten Stene og smiler.
   Det gjenstår å se om ordførerne får ønsket oppfylt...