Vegen kunne vært åpnet til jul

Rent praktisk kunne vegen blitt ferdig til jul. Men avgjørelsen om å følge opprinnelig plan ble tatt allerede i vår.

KOM MED TILBUD: Øystein Syltern, daglig leder i Johs. J. Syltern, opplyser at de som entreprenør tilbød seg å gjøre ferdig prosjektet til jul. 

arkiv

BANGSUND: Det opplyser byggeleder Idar Buknotten i Statens vegvesen.
 

– Dette ble drøftet allerede i mars i år, men etter vurderinger ble det bestemt å følge planen om å ferdigstille prosjektet til sommeren 2015, sier Buknotten.
 

Han forstår at folk er engasjert i saken, men fastslår at vegen ikke er ferdig til å brukes.
– Det er mye som gjenstår. Asfalten som er lagt for eksempel, tåler ikke ei slik belastning som ei åpning ville medført. Men hadde det blitt satt inn tiltak allerede i vår, ville vi greid å bli ferdig. Men på det tidspunktet visste vi jo ikke hvordan senhøsten og tidligvinteren ville bli, og tok ikke sjansen på å forsere arbeidet, sier Buknotten.
 

Øystein Syltern, daglig leder for entreprenøren Johs. J. Syltern, bekrefter at firmaet allerede for ett år siden luftet tanken om at traseen gjennom Bangsund-svingene kunne bli åpnet tidligere enn planlagt.
– Vi sendte et tilbud om dette for lenge siden, men Vegvesenet takket nei.
– Handler det om penger?
– Vi ønsket en begrenset godtgjørelse, kall det gjerne en bonus. Vi fikk tilbakemelding om at dette ikke var urimelig, men at det ikke var det som stoppet planene, sier Syltern som forholder seg til avtalen.