- Uaktuelt å si ja til butikk

Det er uaktuelt å si ja til ny butikk øst for Fv 17 på Bangsund, fastslår fylkesråd Tor Erik Jensen.

Sikker og rask: – Butikk på østsida av Fv 17 ivaretar verken ivaretar hensynet til den lokale trafikksikkerheten eller det regionale perspektivet med raskere veg mellom Namsos og Steinkjer, mener fylkesråd Tor Erik Jensen. 

arkiv

STEINKJER: Dette fastslo fylkesråden under den årlige pressekonferansen om trafikksikkerhet i Steinkjer mandag formiddag.

Fylkesråden går inn for at fylkeskommunen skal klage på vedtaket Namsos-politikerne har fattet om å gi dispensasjon fra reguleringsplanen.

Ikke i tvil

Fylkesrådet skal ta stilling til dette på møte 13. januar. Men fylkesråden etterlater ingen tvil om konklusjonen.

-  Alle faginstanser har gått imot å tillate butikk, inkludert rådmannen i Namsos. Fylkeskommunen kan ikke godta dette. Konsekvensene blir at vi må gjennomføre tiltak for flere titalls millioner kroner, blant annet med undergang.


Krever ny plan

Dette kan vi ikke akseptere bare med en dispensasjon fra en gammel reguleringsplan. Det må i alle fall lages ny plan, fastslo Jensen.

Fylkeskommunen kan selv ikke si nei, kan bare klage på tillatelse til ny butikk. Det er Fylkesmannen som har myndighet til å komme med innsigelse som gjør at planen ikke kan gjennomføres.