Namsos Sp med flengende kritikk av fylkesråden

– Distriktsfiendtlig

Namsos Senterparti har vanskelig for å følge fylkesrådens argumentasjon i butikksaken på Bangsund og kaller utspillet elendig distriktspolitikk.

DISTRIKTSFIENDTLIG: Namsos Senterparti støtter Bangsund og Arnt Larsens byggeplaner og synes Høyre framstår som nærings – og distriktsfiendtlige i denne saken. Fra venstre: Randi Dille, Arnt Larsen (utbygger), Torgeir Flakk og Kåre Kvåle. 

arkiv

BANGSUND: – Det er god distrikts – og næringspolitikk å bygge butikker og arbeidsplasser der folk faktisk bor, det er også fornuftig å samle lokal næringsvirksomhet på et område slik at man oppnår en samlokaliseringseffekt, sier Kåre Kvåle, kommunestyrerepresentant og også leder av utvalg for plan, byggesak og teknisk drift i Namsos kommune som sa ja til dispensasjon for ny butikk.

Utvikling

Butikkplanene på Bangsund berører to reguleringsplaner, en fra 1983 (regulering til kro/motell) og en fra 1986 (offentlig bygg).
  – Hvorfor sa dere ja til dispensasjon i utvalget før jul?
  – Fordi dette er utvikling av et regulert næringsområde, og da skal vi som politikere sørge for å legge til rette, sier han.
 

  Kvåle sier at skal det skje ei utvikling kan man ikke styre alt etter 30 år gamle planer.
  – Som utvalgsleder mener jeg planverk må revideres og moderniseres i takt med tida vi lever i etter hvert som både krav og behov endrer seg, sier han.
 

  – Men det er jo en ny helhetlig plan fylkesråden ber om?
  – Og det er jo bra, men vi er ikke med på at et langvarig og omfattende planarbeid skal ta fra 1.000 mennesker på Bangsund nærbutikken deres, at lokale arbeidsplasser skal forsvinne og at utvikling av et regulert næringsområde skal stå i stampe fordi vegeier og vegmyndigheter nå plutselig ønsker å tenke helhetlig. Det vil være å drive en direkte distriktsfiendtlig politikk og det er ikke Senterpartiet med på, sier Randi Dille.

Uryddig

Hun synes argumentasjonen omkring trafikksikkerhet i denne sammenhengen blir uryddig.
  – Jeg oppfatter det som et politisk spill når man ikke har gjort noe aktivt med dette tidligere. Fylkesveg 17-prosjektet nord for Sprova er parkert, og skulle det komme i gang igjen vil jo en butikk og et næringsområde på Bangsund høre heime i en slik plan, og kan innpasses der.
 

  – Bygg først, reguler etterpå?
  – Gi dispensasjon nå, reguler og tilpass helhetlig etterpå, sier Dille.