Rockesjef Åsmund Prytz er på jobbjakt

Teknisk sjef neste?

Rockesjef Åsmund Prytz sikter seg inn på jobben som teknisk sjef i Namdalseid.

SØKER: Åsmund Prytz har søkt jobben som teknisk sjef i Namdalseid. 

arkiv

NAMDALSEID: Prytz er en av fire søkere til stillingen som teknisk sjef.
Søknadsfristen gikk ut ved årsskiftet, og kommunen har allerede kalt inn to kandidater til intervju

Intervju i neste uke

Åsmund Prytz bekrefter overfor NA at han er innkalt til intervju i neste uke. Han synes det er hyggelig at han er kommet videre til intervju, og mener jobben som teknisk sjef er spennende.
Prytz er for øvrig en av to kandidater som har bedt om at navnet hans unntas fra offentlighet på søkerlista, hvilket er akseptert fra Namdalseid kommunes side.
Mariell Olsen (50) er også en av søkerne. Hun har bakgrunn som avdelingsingeniør i Lierne kommune og som ingeniør/saksbehandler i Nærøy.
Ola Rosendal (38) fra Snåsa har også søkt. Han har størsteparten av sin utdannelse og yrkeserfaring fra Sverige.

Er ute på jobbmarkedet

Åsmund Prytz fratrer i sin stilling som daglig leder i Namsos Rock City 1. april. Det er hovedårsaken til at han nå er ute på jobbmarkedet. For at han har søkt flere jobber, legger han ikke skjul på.
– Som situasjonen er nå, står jeg uten jobb 1. april. Jeg har familie og er avhengig av en fast inntekt. Derfor vil navnet mitt dukke opp på flere søkerlister, sier Prytz til NA.


Vil helst fortsette

Helst vil han fortsette i Rock City, derfor stiller han seg noe avventende til nye jobber.
– Jeg har en kjempespennende jobb som jeg trives veldig godt i. Stortingspolitikerne og departementet har, slik jeg ser det, åpnet for nye muligheter for Rock City, men det avhenger av at lokalpolitikerne i Namsos griper muligheten. Vi får se hva som skjer framover, sier Prytz, som skynder seg å tilføye at en jobb i kommunal sektor absolutt vil være interessant.
– Jeg har i hele min yrkeskarriere jobbet i skjæringspunktet mellom politikk, næringsliv, samfunnsutvikling og byråkrati, hvilket også er relevant for en jobb som teknisk sjef. I jobben som daglig leder i Rock City har jeg arbeidet mye opp imot Namsos kommune, sier Pytz.
Kontorsjef Ellen Skevik i Namdalseid har godt håp om å få ansatt teknisk sjef nå. Sist jobben ble utlyst – for et år siden – fikk de ikke søkere som var interessante nok.