Ba om ubetinget for voldtekt

Statsadvokaten la fredag ned påstand om tre år og tre måneders fengsel for mannen som står tiltalt for seksuelle overgrep mot ei nær venninne.

STATSADVOKAT: Jarle Wikdahl. 

arkiv

NAMSOS: – Bakgrunnen for påstanden er den praksisen Høyesterett, gjennom to dommer så sent som i 2013, satte for seksuelle overgrep som kommer inn under voldtektsparagrafen, men hvor det ikke er begått samleie, sier statsadvokat Jarle Wikdahl til NA.
 


Søvnforstyrrelser

Mannen har lagt fram en diagnose fra Universitetsykehuset i Bergen som sier at han er disponert for søvnforstyrrelser som kan kobles med å utføre handlinger i søvne.
 

Statsadvokaten finner ikke denne uttalelsen som tingtveiende nok og vektelgger heller ingen andre særskilt formildende omstendigheter, annet enn at det har gått svært lang tid fra forholdet ble anmeldt i juni 2012 og til saken har kommet opp for endelig behandling i tingretten.
– Det er grunnen til at jeg ba om at 15 måneder av straffen i dette tilfellet gjøres betinget, sier Wikdahl.
Det er også bedt om at tiltalte blir ilagt saksomkostninger.
 

Oppreisning

Bistandsadvokat Anders Kjøren har på vegne av den fornærmede kvinnen lagt ned et krav om oppreisningserstatning på opp til 125.000 kroner.
 

Dom i saken ventes i løpet av to uker.