– Sikkerheten først

Statens vegvesen vil trolig på klage på bygging av ny butikk øst for Fv 17 på Bangsund.

KLAGER: – Vi har et selvstendig ansvar for å vurdere trafikksikkerhet, uavhengig av hva andre vedtar, påpeker seksjonsleder Helgar Sætermo i Staten vegvesen som varslet om mulig klage før kommunen fattet vedtak. 

NY BUTIKK: Coop Steinkjer truer med å trekke seg ut av Bangsund hvis de ikke får ny butikk ved YX-stasjonen. 

arkiv

STEINKJER/BANGSUND: – Sikkerhet for myke trafikanter må komme først, sier seksjonsleder Helgar Sætermo i Statens vegvesen.
 

Fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen, går som kjent mot vedtaket i Namsos kommune om å tillate Prix-butikk ved bensinstasjonen på Bangsund.
Fylkesrådet tar tirsdag endelig stilling til forslaget fra fylkesråd Jensen om å klage på vedtaket.
 
Uansett hva fylkesrådet gjør, kommer Statens vegvesen etter all sannsynlighet til å klage. Dermed går saka til Fylkesmannen som klageinstans.
 

Statens vegvesen gjør dette som fagmyndighet for trafikksikkerhet på både riks- og fylkesveger.
– Vi har et selvstendig ansvar for å vurdere trafikksikkerhet, uavhengig av hva andre vedtar, påpeker Sætermo.

– Ønsker dialog

Vegvesenet ønsker ikke at Bangsund skal bli uten butikk.
– Vi ønsker egentlig å komme i dialog med kommunen og Bangsundsamfunnet om å finne en annen løsning enn den som er valgt.
 

Det er mulig å bygge undergang for myke trafikanter. Men det kan være ei utfordring med vannstand og krav til at alle skal kunne bruke den. Og det dreier seg om kostnad.
Spørsmålet er om vi får anlagt en undergang som blir brukt av alle. Som fotgjengere går vi som regel raskeste vegen. Å bygge en undergang som ikke blir brukt av alle, gir økt trafikkfare. Erfaringsvis finner enkelte snarveger og går over vegen på plasser de kjørende ikke venter å møte myke trafikanter, påpeker Sætermo.  • Les også:

    Raser over fylkesrådens nei til ny Bangsund-butikk

    – Dette finner vi oss ikke i

    Bangsundingene er opprørt og gir klar beskjed til fylkesråd Tor Erik Jensen: Ikke stikk kjepper i hjulene for ny butikk ved bensinstasjonen.

Varslet kommunen

Vegvesenet kom med disse synspunktene før saka ble behandlet.
– Et lokalt handelstilbud inngår ikke i relevante vurderingskriterier for dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.
 

Kostnader til nødvendige avbøtende tiltak knyttet til utbygginger og etableringer langs riks- og fylkesveg, må normalt i sin helhet dekkes av utbygger.
Videre er all planlegging innenfor rammene av prosjektet «Fv. 17 Steinkjer–Namsos» inntil videre stilt i bero.
 

–Vi ber om å få kommunens vedtak oversendt, slik at vi kan vurdere om vedtaket eventuelt skal påklages fra vår side, påpekte seksjonsleder Helgar Sætermo blant annet i et brev 22. november 2014.