Lenge på vente på Fv 17-prosjektet i Namdalseid

– Må ha gangveg nå!

– Gang- og sykkelvegen kan ikke vente på Fv 17-prosjektet, fastslår Iver Martin Berre.

Usikker: En usikker skoleveg, konstaterer ordfører Steinar Lyngstad og Iver Martin Berre med 4.klassingen Oliver Hammer Berre og 2.klassingen Lukas Hammer Berre. 

Trafikk: Det er mye trafikk på Fv 17 og farlig gå på vegen, synes Oliver Hammer Berre. 

arkiv

NAMDALSEID: Skolevegen mellom Fallet og Berrekorsen nord for Namdalseid skole, er ikke akkurat egnet for gående.
– Om sommeren kan barna gå til skolen uten å benytte Fv 17. Om vinteren er det ikke noe alternativ, konstaterer Iver Martin Berre.
Det er 60-sone på den 250 meter lange strekninga med mye trafikk både i retning Namsos og Steinkjer.
Namdalseid kommunestyre har satt gang- og sykkelvegen på førsteplass blant tiltak på fylkesveger. Men erfaringene viser at ting tar tid.
Handlingsplanen for trafikksikkerhet fra 2014 forutsetter videreføring av Fv 17-prosjektet med en helhetlig utbedring Namsos–Steinkjer.
Men planlegginga i nordre del, fra Sprova til Namsos, er som kjent lagt på is.
Gangvegen Fallet–Berrekorsen var skissert å koste fem millioner kroner. Men foreldre fikk tilbud fra entreprenør som kunne bygge vegen for 150.000 kroner, riktig nok uten asfalt.

Les også:

Sørdelen av Fv 17 kan stå ferdig i 2020

Bygginga av Fv 17/Fv 720 Steinkjer-Malm-Sprova kan starte våren 2017 og gjøres ferdig i 2020. Og da starter innkrevinga av bompenger.


Forskuttering?

– Jeg håper at kommunen eventuelt kan forskottere prosjektet, sier Iver Martin Berre.
– Dette tiltaket må gjennomføres snarest mulig, uavhengig av Fv 17-prosjektet. Dette er ei strekning som faller inn under kriteriet om to km avstand fra skole, og som er prioritert av fylkeskommunen, påpeker ordfører Steinar Lyngstad.
Ordfører og et samlet formannskap er positiv til forskuttering, så sant fylkeskommunen sier ja.
– Vi må i dialog med fylkeskommunen om hvordan dette kan gjøres uten å vente på Fv 17-prosjektet, sier Lyngstad.
prioriterte tiltak
Kommunale veger
1. Gatelys i kommunale boligfelt (2015) 500.000 kroner.
2. Trafikksikkerhetstiltak ved Namdalseid skole (2016) 1.500.000 kroner.
3. Gangveg Vangsmoen- Sentrum (2016) 750.000 kroner.
Fylkeskommunale veger
1. Gang- og sykkelveg Fv 17 fra Fallet til Berrekrysset, ligger innenfor to km fra skolen.
2. Gatelys Fv 215, Musikkhallmyra–Statland skole–Ledang.
3. Utbedring av vegkryss Langstranda x Fv 766 på Tøtdal
4. Autovern ved meierisvingen på Fv 17
5. Autovern ved Lissfossen, Lie, Fv 211