Samstemt klage på butikk-vedtak

Fylkesrådet klager på vedtaket om å tillate ny Prix-butikk ved bensinstasjonen på Bangsund.

SAMSTEMT: Fylkesrådet ledet av Anne Marit Mevassvik (Ap) var samstemt om å klage på vedtaket i Namsos kommune å tillate butikk ved bensinstasjonen øst for fv 17 på Bangsund. Forslaget fra fylkesråd Tor Erik Jensen ble vedtatt uten endringer. 

SPONTAN AKSJON: Omkring 250 mennesker møtte opp til spontanaksjon på Bangsund for å demonstrere mot fylkesråd tor Erik jensens nei til butikk på Bangsund. - Vi har brukt facebook og sms for å mobilisere og dette viser vel hvor mye det betyr for lokalsamfunnet å få beholde butikken sin når så mange stiller på noen timers varsel , sier Tom Verpe og Anne Cecilie Holm.   Foto: ØIVIND RÅNES

arkiv

STEINKJER/NAMSOS: Fylkesrådet ledet av Anne Marit Mevassvik (Ap) var samstemt da saka ble endelig behandlet tirsdag ettermiddag.
Fylkesrådet vedtok forslaget fra samferdselsråd Tor Erik Jensen uten endringer.

– Fylkesrådet vil klage på vedtaket om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

Les mer:

Raser over fylkesrådens nei til ny Bangsund-butikk

– Dette finner vi oss ikke i

Bangsundingene er opprørt og gir klar beskjed til fylkesråd Tor Erik Jensen: Ikke stikk kjepper i hjulene for ny butikk ved bensinstasjonen.


SPONTAN AKSJON: Omkring 250 mennesker møtte opp til spontanaksjon på Bangsund for å demonstrere mot fylkesråd tor Erik jensens nei til butikk på Bangsund. - Vi har brukt facebook og sms for å mobilisere og dette viser vel hvor mye det betyr for lokalsamfunnet å få beholde butikken sin når så mange stiller på noen timers varsel , sier Tom Verpe og Anne Cecilie Holm.   Foto: ØIVIND RÅNES

 

- Fylkesrådet mener at saken verken ivaretar hensynet til den lokale trafikksikkerheten eller det regionale perspektivet, hvor økt  framkommelighet mellom Steinkjer og Namsos er et mål. Butikklokalisering er en sentral del av stedsutvikling.

- Fylkesrådet anbefaler at dette vurderes i en større sammenheng enn som en dispensasjonssak. Helhetlige, trafikksikre og langsiktige løsninger er viktig for å sikre en god utvikling av Bangsund, heter det i vedtaket i fylkesrådets vedtak.

Statens vegvesen kommer også trolig på å klage på tillatelsen til etablering av butikk ved bensinstasjonen. Fristen for å klage går ut denne uka.

Fylkesrådets vedtak betyr at utvalg for plan, byggesak og teknisk drift i Namsos må behandle saka på nytt. Etter planen skal utvalget ha neste møte 21. januar.

Hvis utvalget står fast på vedtaket, havner klagen(e) på Fylkesmannens bord.

Protokolltilførsel

Rådmannen gikk inn for å avslå søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan og rammetillatelse for øst for Fv 17.

Mindretallet på to stemte for rådmannens forslag om å avslå søknaden, og Hege B. Skillingstad formulerte følgende protokolltilførsel:
– Høyre er enig i at en nærbutikk er svært viktig for Bangsund, men gir ikke dispensasjon i denne saken fordi det er for stor usikkerhet rundt de trafikale løsningene opp mot Fv 17 prosjektet.

Flertallets begrunnelse

Flertallet på åtte stemte for et forslag fra Siv Grav (Sp) om å tillate bygging av butikk ved YX-stasjonen.

Flertallet begrunnet vedtaket med behov for å legge til rette for fortsatt butikkdrift på Bangsund.

– Nærbutikk av en viss størrelse er et svært viktig tilbud i et tettsted. Butikkdrift innebærer blant annet arbeidsplasser lokalt, investeringer og en sosial møteplass.

- Tilrettelegging for lokal handel har også fordeler sett i forhold til klima og miljø, som også skal vektlegges i samfunnsplanlegginga.

- Namsos kommune er opptatt av trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Tiltakshaver oppfordres til å søke faglige råd og bistand hos Statens vegvesen, som er vegeier, for god utforming av gangfelt/kryssing av Fv 17 for gående og syklende.

- Namsos kommune viser til at tilsvarende utfordring fikk en god løsning for kryssing av Sverres gate i Namsos sentrum med tverrforbindelse mellom hotell/Rock City og Rema Ullvaren/Ullvaren næringsbygg.

Fordelene ved å innvilge dispensasjon anses større enn ulempene for utviklingen av tettstedet Bangsund, heter det i vedtaket som ble fattet i begynnelsen av desember.