– Naturporten vil skape næring

Lierne har samlet all kompetansen på ett sted. Det tror fylkesmann Inge Ryan vil gi flere av kommunene i Indre Namdal et stort løft.

MILLIONLØFT: Seks millioner kroner er blitt brukt for å etablere Naturporten i Lierne. Fylkesmann Inge Ryan tror samlokaliseringa av kompetanse vil få positive ringvirkninger for mange. 

ØKT TURISME: Bjørn Arne Næss og Line-Kristin Larsen tror Naturporten vil medføre økt turisme. 

MULIGHETER: Fylkesråd Terje Sørvik snakket om betydninga porten kan ha for næringsutvikling. 

arkiv

NORDLI: – Dette er distriktspolitikk av beste sort. Her flyttes det arbeidsplasser fra byene – til distriktene, sier Inge Ryan smilende på veg ut fra samfunnshuset i Nordli.
 

Der har han nettopp fortalt en stor forsamling om hvilke forventninger han har til den nye Naturporten, et kompetansesenter for natur i Lierne – og forvaltningspunktet for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne Nasjonalpark.
 

– Jeg tror naturporten vil skape næring. Det blir spennende å se hvilke næringer det blir. Jeg tror at flere og flere vil komme til å trenge veiledning og tilrettelegging for å bli lokket ut i naturen, sier Ryan.
 

Han tror Naturporten blir en møteplass mellom vitenskapen og de folkene som sitter med enorm erfaring fra naturen.
– Hadde vi hatt dette tidligere ville det spart oss for mye penger, sier Ryan.
 

– Hvorfor?
– Mange av konfliktene som har vært, eksempelvis rovdyrdebatten, kunne vært håndtert på en bedre måte dersom Naturporten hadde vært en realitet tidligere. Da kunne partene snakket sammen mye bedre, sier fylkesmannen.
 

Økt aktivitet i naturen

Naturporten samlokaliserer Fjellstyrene i Lierne, Statens naturoppsyn, nasjonalparkforvalter, Lierne nasjonalparksenter og Lierne fritid på ett sted.
 

– Til sammen er det blitt investert seks millioner. I et slikt kontorfellesskap vil ti ansatte ha store muligheter. Dette vil gi et løft for de fantastiske fjellområdene vi har her oppe. Her kan man skape både flere arbeidsplasser, øke turismen og øke aktiviteten ute i naturen, sier Ryan.

– En spydspiss i Norge

Den offisielle åpninga av Naturporten var onsdag kveld, men fortsatte i går med et tettpakket seminar.
Der snakket flere foredragsholdere med bred erfaring om blant annet forvaltning av nasjonalparker og næringsutvikling. Det gjorde også Bjørn Arne Næss fra Miljødirektoratet. Han og kollega Line-Kristin Larsen tror samlokaliseringa vil øke turismen til distriktet.
 

– Naturporten i Lierne er en spydspiss på landsbasis, og er en fin mulighet til å få økt turismen til de vakre naturopplevelsene områdene her har. Det kan være snakk om guidete turer, jakt og fiske, sier Næss.
 

– Mulighetene for å skape mer næring knyttet til naturopplevelser er store. Det har de også vært flinke til her i Lierne fra før av. Naturporten vil også være en sentral formidler av informasjon om utmarksforvaltning, både til det offentlige og privatpersoner, sier Larsen.