AQS med nye antilus-båter

Flatanger-selskapet AQS AS har kjøpt seg opp i Haugaland Shipping AS og tar i bruk to nye fartøy i kampen mot lakselus.

Satser: AQS AS gikk fra nyttår inn som medeier i Haugaland Shipping AS, og har chartret rederiets to båter som skal benyttes mot lakselus og amøbegjelesykdom. FOTO: PRIVAT 

FIGHTER: MS Fighter blir kampskip mot lakselus og AGD. FOTO. PRIVAT 

ODIN: Ove Løfsnæs og mannskap foran MS Odin som er den del av flåten. 

arkiv

FLATANGER: AQS AS øker nå kapasiteten på badebehandling av oppdrettslaks mot lakselus og amøbegjellesykdom (AGD).

Flatanger-selskapet gikk fra nyttår inn som medeier i Haugaland Shipping AS, og har chartret rederiets to skip, ifølge ei pressemelding fra selskapet.

– Vi tredobler nå vår kapasitet i forhold til i fjor på samme tid. Vi gjør dette for å møte behovet i næringa, sier daglig leder Ove Løfsnæs i AQS AS.

Det siste året har selskapet leid inn Haugaland Shippings MS Urter. Skipet er 57 meter langt og har vært brukt til badebehandling av oppdrettslaks.

Før jul kjøpte Haugaland Shipping det over 60 meter lange supplyskipet MS Ocean Fighter. Det har nå fått navnet Fighter, og er under ombygging og utrusting for å settes inn i kampen mot lakselus og AGD. Skipet skal være i drift i april.

Fra før eier AQS selv det 36 meter lange skipet AQS Odin, som også har vært i full sving med avlusing det siste året. Dette skipet er nå på verft for ombygging, og skal være ferdig 15. februar.

Bedre med store båter

– Vi vil nå få tre større båter som skal benyttes til badebehandling med hydrogenperoksid. Dette er en helt ny båttype i oppdrettsnæringa, og vi har svært positive erfaringer med AQS Odin og MS Urter, sier Løfsnæs.

En av fordelene med så store skip, er lasteevnen. De kan ta med seg et stort antall konteinere med hydrogenperoksid, noe som er en fordel når operasjonen foregår langt fra nærmeste lastehavn. En annen fordel er at de kan operere under vanskelige værforhold.
– Fordelene er større enn ulempene med denne båttypen. Den er godt egnet også til andre oppdrag enn avlusing. Anleggene blir stadig større og tyngre, og aktiviteten foregår lenger ut i havet der det er tøffere forhold, sier Ove Løfsnæs.

Det nye skipet AS Fighter er spesielt godt egnet til bruk i havbruksnæringa, siden det har svært lavt fribord og stort arbeidsdekk. Skipet får et mannskap på 7-10, og vil bli bemannet med folk fra både Haugaland Shipping og AQS.

Tre nye katamaraner

AQS AS og Aquatic Consept Group AS eier nå 35 prosent hver i Haugaland Shipping AS. De øvrige 30 prosent av aksjene eies hovedsakelig av Johny Jøsang og hans familie, som startet rederiet i 1995.

AQS AS og Aquatic Concept Group AS har i løpet av 2013 og 2014 utviklet en komplett metode for lukket badebehandling med hydrogenperoksid mot lus og AGD. De to selskapene samarbeider videre med forbedring og utvikling av denne tjenesten.

AQS har også kontrahert tre nye katamaraner. Den største av disse er 25,5 meter lang og er under bygging ved Grovfjord Mek. Verksted.
Dette fartøyet skal fortrinnsvis benyttes til fortøyningsarbeid, men kan også ta konteinere og brukes til badebehandling mot lakselus ved behov.

Når denne er levert i april, vil selskapet disponere fartøy i fire størrelser: 15 meter, 25 meter, 36 meter og 60 meter.