Fjernstyrte flyplasser er framtida

I framtida vil flygelederne i Rørvik og Namsos fysisk sitte langt unna rullebanen og flyplassene i Namdalen. Da vil trafikken styres via videokontroll.

Styres fra annet sted: I stedet for kontrolltårn skal flyplassene, som her ved Namsos lufthavn, utstyres med ulike former for sensorer og videosystemer for å gjenskape området visuelt og elektronisk. 

arkiv

NAMSOS: – Fjernstyrte tårn blir ikke en ny tjeneste, men den samme tjenesten bare utført på en ny måte, sier prosjektleder Jan Østby i Avinor til avisa Fremover.
 

Værøy (helikopterflyplass) og Røst ytterst i Lofoten har vært pilotprosjekter for fjernstyring av flyplasser. Konklusjonen er at det har vært vellykket.

36 flyplasser uten tårn

Tanken er at alle flyplasser i Norge med færre enn 700.000 reisende årlig skal over på fjernstyring. Det betyr at 36 av de 46 flyplassene Avinor driver i dag kan endres.

– Vi har en ambisjon om å rulle ut systemet på alle flyplasser som har mindre trafikk enn Kjevik, forklarer Østby til avisa.
 

I stedet for kontrolltårn skal flyplassene utstyres med ulike former for sensorer og videosystemer for å gjenskape området visuelt og elektronisk (se vedlagte video fra Avinor).
– Vi gjenskaper det fysiske tårnet på flyplassen med å overføre bilder til et annet sted hvor vi vil se det samme som de ser fra flyplasstårnet i dag – men på skjermer i et sentralt tårnsenter, forklarer Østby.
 


Systemene er tenkt satt i normal drift fra 2017, og løpet av februar i år vil det bli kjent hvilke fem flyplasser som skal være de første til å bli koplet opp på video og fjernstyring.

Ett felles kontrolltårn

Per i dag er det snakk om at det nye tårnsenteret – felles kontrolltårnet vil ligge på Gardermoen, på Værnes eller i Bodø, noe som også vil bli bestemt i nærmeste framtid.
 

For Avinor betyr det lavere kostnader for drift av flyplassene, lavere vedlikeholdsutgifter og færre flygeledere. Samtidig mener man at sikkerheten faktisk vil kunne bli bedre enn den er i dag.
Motargumentene går i første rekke på bortfall av kunnskap om lokale forhold.
 

Flygeledere og AFIS-fullmektige skal ifølge Østby sjekkes ut i tårnsenteret på samme måte som de sjekkes ut lokalt i dag.
– De må sette seg inn i lokale forhold på samme måte som i dag, sier han.
 

Da sier vi som Blofeld i James Bond-filmen «For your eyes only» (1981):
«You are now flying Remote-Control Airways Mr. Bond ...».

 

Relaterte saker: