Venter på takeoff-signal

Begge Avinors flyplasser i Namdalen kan være aktuelle for fjernstyring allerede fra 2017.

SPENT: Lufthavnsjef Jan Rune Sæbø på Rørvik lufthavn er spent på om Rørvik og Namsos blir med i første runde. 

arkiv

RØRVIK: – Både Rørvik og Namsos lufthavn kan være aktuelle, men vi vet ikke mer foreløpig enn det som er kjent gjennom Avinor, sier lufthavnsjef Jan Rune Sæbø, som for tida er sjef for begge flyplassene i Namdalen.
 

Les også:

Fjernstyrte flyplasser er framtida

I framtida vil flygelederne i Rørvik og Namsos fysisk sitte langt unna rullebanen og flyplassene i Namdalen. Da vil trafikken styres via videokontroll.

 

– Hva teller til fordel for Rørvik og Namsos lufthavn?
– Vi har forholdsvis oversiktlig luftrom, med moderate trafikkmengder, noe som kan være en fordel når avgjørelsen tas i neste måned, sier han.
 

– Sikkerhet er et nøkkelord?
– Sikkerheten blir minst like god, og passasjerene vil ikke merke noen forskjell. Dette handler om trafikkontroll av luftrommet. Det som er nevnt som en mulig utfordring er lokalkunnskap om spesielle forhold, men slik systemet blir lagt opp skal det bli ivaretatt. Vi vil jo også fortsatt ha bakkemannskaper med svært god lokalkunnskap på flyplassene våre, sier Sæbø.