300 ansatte i NRK kan miste jobben

Kutt som vil svi

NRKs distriktskontorer må nedbemanne kraftig. I NRK Trøndelag kan så mange som hver fjerde ansatt forsvinne i løpet av 2015.

TRENGER FLERE: – Vi trenger alle på kontoret for å gi lisensbetalerne god journalistikk, sier NRK-journalist og tillitsvalgt Silje Kolaas. Foto: NRK/Silje Kolaas 

arkiv

STEINKJER : – Fryktelig tøft og det er ikke noen god stemning på huset akkurat nå, sier journalist og klubbleder i NRKJ Nord-Trøndelag, Silje Kolaas.

300 må gå

Mandag ble rapporten fra det såkalte standardiseringsutvalget som har tatt for seg for organisering og bemanning i mediebedriften presentert for de ansatte i NRK.
– Det som startet i fjor høst som et omstillingsprosjekt, ble endret til et nedbemanningsprosjekt undervegs, sier hun.
Rapporten inneholder løsninger for kutt i NRK på en kvart milliard kroner, deriblant 300 færre ansatte.
Rundt 40 millioner kroner og 40 årsverk skal tas fra NRKs distriktskontorer.
Det kan bli snakk om fra alt fra sju til 14 årsverk for NRK Trøndelags del.
– Vi har ikke fått tallfestet konkret hvor mange det kan bli snakk om, men siden vi, sammen med NRK Hedmark/Oppland er de største kontorene må vi regne med betydelige kutt, sier Kolaas.
I dag er det omkring 50 årsverk ved de to distriktskontorene i Trøndelag. 20 av dem på Lø i Steinkjer.

Kritisk til rapporten

– Vi er nødt til å kutte i stillinger. Dette skyldes både mindre lisenspenger og kravet til lik bemanning på ulike distriktskontorer, sier Grethe Gynnild-Johnsen, distriktsdirektør i NRK til adressa.no.
Hun sier målet med rapporten er å få en mer standardisert modell for antall ansatte og antall oppdrag hvert enkelt distriktskontor har.
– Vi er i utgangspunktet verken enige i kriteriene som er lagt til grunn, det tallmaterialet rapporten forholder seg til eller det voldsomme behovet for at det skal skje så raskt, sier Kolaas.
Som mener at kuttene også vil merkes godt blant publikum og på det journalistiske innholdet i NRKs flater.
– Vi trenger flere, ikke færre, for å dekke fylket på en god måte, og hvordan det da skal bli med færre hoder klarer jeg ikke helt å se for meg, sier hun.
29. januar skal ledergruppa i NRK bli enige om hvor kuttene skal tas. Et endelig vedtak er ventet i mai.