Må betale for nytt datasystem til bomstasjonene

Må ut med 1 mill. i året

– Bilistene vil ikke merke noe til dette daglig, men det kan hende det tar noe lengre tid før vi er ferdig, forteller Randi Dille.

NYTT SYSTEM: Daglig leder i Namdal bomvegselskap, Randi Dille, lover at det nye systemet, Grindgut, ikke vil gi noen prisøkning per dag for bilistene. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Daglig leder i Namdal bomvegselskap, Randi Dille, holder seg til planen. I løpet av 2019 skal bomstasjonene i forbindelse med Namdalsprosjektet tas ned. Utfordringa er et nytt utviklingssystem.
 

– Det skal monteres et nytt sentralsystem som heter Autopass Grindgut. Dette systemet gjør alle utregninger for oss og registrerer alle biler som passerer bomstasjonene, sier Dille.

Ikke dyrere for bilistene

I løpet av året blir det nye systemet innført på bomstasjonene til Namdal bomvegselskap. For utviklinga av Grindgut må alle bomvegselskap i Norge betale 120 millioner i året, og 90 millioner i drift.
– Det vil si at kostnadene blir fordelt på årsdøgnstrafikken. Så her må vi inn med én million kroner hvert år, sier Dille.

– Hva betyr dette for bilistene?
 

– Det blir ikke dyrere per dag for bilistene, men det kan hende vi må holde på litt lenger. Derfor er det livsfarlig å si en dato på når vi skal være ferdig, men vi håper på og forholder oss til ut 2019, svarer Dille.
Grunnen til at prisen per passering ikke øker, er at bomvegselskapet kun kan øke prisen etter konsumprisindeksen.

Kunne vært ferdig tidligere

Hadde det ikke vært for det nye datasystemet, kunne bomstasjonene ha vært tatt ned tidligere.
 

– Utfordringa er at vi må være ferdige på 15 år. Det står det i stortingsproposisjonen. Da må vi forholde oss til det, sier Dille som mener staten burde tatt regninga på det nye systemet.
– Det er de nye bomvegselskapene som får glede av det nye systemet, ikke vi som har noen få år igjen. Utviklingskostnadene på dette systemet har vi betalt på i flere år, så eksempelvis E39-prosjektet har betalt for utviklinga av systemet uten å få bruke det, sier Dille.