Kritisk til prosessen

Namsos SV er kritisk til den pågående prosessen om nedlegging av Otterøy bo- og velferdssenter. Nå stiller partiets varaordfører Kjersti Tommelstad spørsmål til ordføreren om både medvirkning og informasjon.

SPØR OM OTTERØYA: Varaordfører Kjersti Tommelstad (SV) er kritisk til prosessen omkring nedleggelse av Otterøy bo- og velferdssenter. Nå ber hun ordføreren svare på spørsmål. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – I Namsos SV er vi kritiske til det som dreier seg om informasjon og til medvirkning når det gjelder nedleggelse av bo- og velferdssenteret på Otterøya. Nå stiller vi spørsmål knyttet til dette, sier Kjersti Tommelstad.
 

Varaordføreren reagerer på det som har kommet fram i flere artikler i NA om nedleggelsen.

Sterk lesning

– For oss som politikere er det sterkt å lese om uro, frustrasjoner og usikkerhet som pasienter og pårørende opplever omkring framtida. Å ikke vite når og hvor flytting vil skje, er ikke et kjennetegn på ei god helse- og omsorgstjeneste, sier varaordføreren.
 


Tommelstad medgir at økonomisk omstilling er krevende, men at det samtidig er et prinsipp at berørte parter skal involveres.
 

– Rådmannen har fått ros for sin involvering av de ansatte i omstillingsprosessene, men pasienter og pårørende ser ikke ut til å ha blitt ivaretatt på samme måte, sier Kjersti Tommelstad.
 

Da kommunestyret i Namsos før jul behandlet budsjettet om omstillingsmålene, fremmet SV forslag om å avvente hvor reduksjonen i plasser ved bo- og velferdssentrene skulle tas.

Omfattende prosess

– Vi mente at det var nødvendig med en mer omfattende prosess før det ble fattet et konkret vedtak. Det er en arbeidsmåte som er benyttet på flere andre områder, men i dette tilfellet valgte flertallet å vedta nedleggelse av Otterøya bo- og velferdssenter uten en slik prosess. Nå viser reaksjonene at vårt forslag burde vært vedtatt, sier varaordføreren.
 

  • Les også:

    – Forstår frustrasjonen

    Rådmann Gunnar Lien forstår at de pårørende ved Otterøy bo- og velferdssenter er frustrerte over manglende informasjon. Han lover grundig informasjon videre i prosessen.


Namsos SV ber nå om å få innsyn og kunnskap om hvordan informasjon og deltakelse er blitt ivaretatt.
 

– På kommunestyret torsdag kveld ber Namsos SV om at ordføreren svarer på spørsmål om på hvilke måter pasienter og pårørendes rett til informasjon har blitt ivaretatt. Vi ønsker også å vite hva slags informasjon som har blitt gitt og på hvilke måter – og om hvilken informasjon som vil bli gitt i tida som kommer.