– Vi er optimistiske for framtida til Rock City

En delegasjon fra Namsos var onsdag i Oslo for å diskutere framtida til Rock City. – Det har vært mange positive møter, sier ordfører Morten Stene.

MØTTES: Rock Citys framtid var tema på flere møter som ble avviklet på Stortinget og i kulturdepartementet onsdag. Fra venstre: kommunepolitiker Tom C. Prytz, Namsos-rådmann Gunnar Lien, ordfører Morten Stene, styreleder i Rock City Gunnar R. Sellæg og KrFs leder Knut Arild Hareide. 

arkiv

OSLO: – Det har vært en hektisk dag med fire møter. Vi har møtt leder i kulturkomiteen, Svein Haberg, så har vi hatt møte med KrFs leder Knut Arild Hareide. Deretter møtte vi Hege Liadal fra Arbeiderpartiet som er en del av kulturkomiteen. Til slutt hadde vi møte med Kulturdepartementet, forteller Stene.

Velvilje

Det har ifølge ordføreren vært fire svært positive møter og de har blitt møtt med forståelse og velvilje.

– Innholdet i møtene har vært veldig gode, og vi er rett og slett blitt mer optimistiske for å komme videre med Rock City, forteller Stene.

Med seg til Oslo hadde delegasjonen fra Namsos flere forslag til alternative driftsmodeller for Rock City. Mest med tanke på innholdet.

– Vi har funnet god planfordeling for det videre arbeidet, men det kreves mye jobb. Derfor har vi tett dialog med departementet, sier Stene.

– Fikk dere fram det dere hadde intensjoner om å få fram under disse møtene?

– Ja. Vi fikk gode tilbakemeldinger om at vi er på god veg i tankegangen, og de vi møtte var veldig positive, opplyser Stene.

Stor jobb

– Har du noe konkret å si om framtida for Rock City? Er framtida sikret?

– Det må jeg komme tilbake til. Som sagt var de veldig positive, men vi har en stor jobb framover. Vi opplevde at en stor vilje og positivitet fra departementet til å finne en løsning for Rock City. Hva som skjer vider, vil framtida vise, avslutter Stene.