Ansvaret er fortsatt uavklart

Årsaken til raset med påfølgende flodbølge på Statland er fastslått. Men ansvaret er fortsatt uavklart – ett år etter den dramatiske hendelsen.

RASERT: Den store industrihallen på Statland ble rasert av flodbølga etter raset på Statland. Den er nå jevnet med jorda, og området vil trolig bli brukt i forbindelse med ny marin næringsaktivitet med ny småbåthavn. 

arkiv

NAMDALSEID: – Kommunen har ennå ikke fått rapport om mulig ansvar for det som skjedde, sier rådmann Kjell Einvik.
 

Lensmann Svein Asklund avventer rapporten før politiet eventuelt gjør noe mer.
– Vårt ansvar er knyttet til om det har foregått noe ulovlig. Det har vi ikke grunnlag for å si, konstaterer Asklund.
 


Til alt hell gikk ikke menneskeliv tapt da strandsona på Statland flommet over mens storbrannen fortsatt herjet i Flatanger.
 

En person ble lettere skadd da flodbølga slo inn over land, etter at flere hundre tusen kubikkmeter med masse hadde rast i sjøen.
 

Torsdag morgen for ett år siden kom skadene til syne.
 

Områdene fra Sjøtrøa til Sagvika og Langvika var rasert.Trønderelement sin store industrihall var ødelagt.
De nye fritidsboligene på Statland Brygge sto støtt. Men området utenfor fyllinga hadde forsvunnet ut i sjøen, og videre utbygging ble stilt i bero.

– Må starte på nytt

Den nye vegen som kommunen hadde bygget i satsinga på Statland som «sørlandsidyll», var for det meste borte.
– Vi må starte på nytt med ny reguleringsplan for området, sier rådmann Kjell Einvik.
 


Det blir neppe ny kjøreveg langs stranda. Men det kan likevel bli flott med ny småbåthavn og marin næringsaktivitet.
– Utviklinga på Statland ble satt tilbake. Men vi må se framover. Jeg tror det er store muligheter, sier Einvik.

Rammet mange

Mange mistet mye under den dramatiske hendelsen.
 

Kommunen har hatt store utgifter, men får dekket det meste fra staten. Totalt kan det bli snakk om 35–40 millioner kroner.
 

De private aktørene som ble hardest rammet er Statland Settefisk AS, Statland Brygge og Trønderelement.