Distriktsprogramrådet i NRK med kritikk

– Urimelige kutt

Distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag tar sterk avstand fra forslaget om kutte 14-16 stillinger fra NRKs virksomhet i Trøndelag.

KRITISK: Bjørn Engen er leder i distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag og han er bekymret over konsekvensene av forslaget om en kraftig kutt av stillinger ved distriktskontoret. – Uakseptabelt og urettferdig, mener rådets leder. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

namsos: Bjørn Engen er leder i rådet som består av fem medlemmer og som er oppnevnt av fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag – og han betegner kuttforslaget som dramatisk.
– Ja, det er dramatisk om det forsvinner ti redaksjonelle årsverk og fem-seks årsverk fra andre funskjoner innen NRK Trøndelag, sier Engen.
Bjørn Engen viser til at Trøndelag tok sin store del av den daværende omstillingspakken da distriktskontorene i Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen i 2002.

Rammes ekstra hardt

– NRK Trøndelag og NRK Hedmark og Oppland blir rammet ekstra hardt ved at disse kontorene blir pålagt å ta nesten hele kuttet for NRKs distriktsdivisjon som helhet. Det er fullstendig uakseptabelt og urettferdig. Derfor ber et enstemmig distriktsprogramråd om at man bruker lengre tid på prosessen og at det utredes løsninger hvor byrdene fordeles på en bedre måte, sier rådets leder.

Bekymret for NRK

Om kuttene blir gjennomført som planlagt, ser Engen med bekymring på om NRK makter å løse sin samfunnsoppgave.
– Vi har mange eksempler på at NRK har spilt en stor og viktig rolle når det gjelder beredskap og informasjon til befolkningen. Det er helt avgjørende at NRK skal være til stede i begge Trøndelags-fylkene, sier Bjørn Engen som har sendt brev til NRK-ledelsen med rådets synspunkt.