Kurses av Norsk Luftambulanse

– Vi hever kompetansen betraktelig

16 helsearbeidere fra Fosnes og Overhalla fikk denne uka grundig opplæring i førstehjelpsberedskap.

Fokus: Ingun Duun (til venstre) rådfører seg med instruktør Per Anders Skei. I gul vest sitter Linda Aglen og Lena Hermstad er markør. 

Gruppe: Cathrine Ørjasæter Forås (til venstre), Anita Ristad, Ingun Duun og Linda Aglen holder på med praktiske oppgaver og finner ut hvordan de skal gå fram. 

ALMS: Gjennom et tredagers kurs fikk 16 deltakere innføring i Advanced Medical Life Support. 

arkiv

NAMSOS: – Det skal ikke være farlig å bo utafor sentrum, sier Cathrine Ørjasæter Forås fra Jøa. Sammen med 11 andre helsearbeidere fra Fosnes kommune og fire fra Overhalla, deltok hun i starten av uka på et tredagers kurs som handlet om førstehjelpsberedskap.
– Fosnes kommune har et samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse som heter «Mens vi venter på ambulansen», og vi har fått sponset kursing av sykepleiere og kommunens lege innenfor AMLS (Advanced Medical Life Support). Dette er en solid kompetanseheving av personalet som vil komme kommunens innbyggere til gode, forteller hun.

Tid er viktig

Mandag til onsdag er 16 helsearbeidere samlet på Olav Duun videregående skole i Namsos for å gå gjennom hva de må tenke på, og hva de må se etter, hvis de kommer over akutt syke pasienter.
– Dette kurset er et resultat av det samarbeidet Fosnes kommune har med oss i Norsk Luftambulanse. De har søkt om å få et fagkurs knyttet til det medisinske personellet i kommunen. Tid er noe som er utrolig viktig i noen tilfeller. Som for eksempel ved hjerneslag eller hjerteinfarkt. Hvis vi mener noe som helst med mottoet; «Likt tilbud, samme hvor du bor», må jo tilbudet innenfor helse være likt. At gode og riktige beslutninger blir tatt av helsepersonellet er veldig viktig.
Derfor synes vi at det er både hyggelig og artig å holde et slikt kursr, sier Arve Eliassen i Norsk Luftambulanse.
 

Vil ikke sitte på gjerdet

– Vi i Fosnes kommune velger å kaste oss inn i nye utfordringer og ønsker å utvikle oss. Det kommer kanskje ikke så godt fram at små kommuner som Fosnes ofte innehar både høy kompetanse og gode erfaringer når det kommer til å ivareta våre innbyggere, forteller Ørjasæter Forås.
Hun jobber som koordinator for helsefremmende og forebyggende arbeid i Fosnes, og det var hun som tok initiativ til å få dette kurset.
Gjennom kurset ble deltakerne tatt med gjennom teori og flere praktiske øvelser med ulike scenario.
– AMLS er godt egnet for leger og turnuskandidater i legevakttjeneste, ambulansepersonell og sykepleiere. Derfor er jeg veldig glad for at Norsk Luftambulanse ga oss dette kurset, og jeg er imponert over deres engasjementet i å styrke akuttkompetansen. Dette viser at det er mulig å opprettholde og utvikle god kompetanse også i distriktene, påpeker Ørjasæter Forås.

Godt initiativ

Eliassen mener Fosnes kommune, og Ørjasæter Forås som søkte om å få kurset, fortjener mye ros for å ha tatt et bra initiativ.
– Kurset er en gave fra oss. Kommunen har i tillegg fått litt treningsutstyr – slik at de kan øve på egen hånd. Det handler om å ta initiativ. Folk må få hjelp når de trenger det, sier Eliassen