Bygger verdens største fôrflåte

Bygginga av verdens desidert største fôringsflåte startet i Ottersøy denne uka. Prisen for å nærme seg intensjonen om ei miljøvennlig oppdrettsnæring langt til havs er 37–38 millioner kroner.

DIMENSJONER: Slik blir den 4.00 tonn store fôringsflåten, 40 ganger 20 meter og 17 meter høy. ILLUSTRASJON: Moen Kraftbetong 

STOR DAG: Realisering av verdens desidert største fôringsflåte er i gang, forsikrer daglig leder Jørn Otto Røed (bakerst) i Moen Kraftbetong og leder i prosjektgruppa, Bjørn Egil Sørensen. 

arkiv

OTTERSØY: Og flåten skal i sin helhet bygges i betong, fra skrog til overbygg. Dimensjonene er i en helt annen størrelsesorden enn det vi har vært vante til å se i Namdalen, men heller ikke i verden for øvrig finnes det noe i nærheten av Fôrflåte 1000.

Mens lastekapasiteten på dagens største flåter er fra 450 til 750 tonn, kan nybygget laste 1.100 tonn!
 

Starter helt uten kunder

– Dette prosjektet har vi fått til gjennom den kompetansen vi har på flere områder i Ytre Namdal, og dette er et prosjekt vi er stolte av, fastslår leder i prosjektgruppa, Bjørn Egil Sørensen og daglig leder i det nystartete selskapet Moen Kraftbetong AS – eid med 50 prosent hver på Moen Marin og Nærøysund Holding.
 

Byggprosjektet til Moen Kraftbetong er unikt på flere måter. Gjennom tett kontakt siden 2011 med en rekke potensielle kunder, samspill mellom kompetanse og erfaring fra blant annet oppdrettsnæring, verftsindustri og betongindustri er det nå utviklet et produkt eierne mener er så optimalt for næringa at bygginga starter uten en eneste kundekontrakt.
 

– Vi starter salget når flåten er ferdig, fastslår Sørensen og Røed.
Kvaliteten i prosjektet blir dokumentert ved at Innovasjon Norge er inne med både tilskudd og lån og bankforbindelsen følger opp.

I tillegg er det kapitalsterke eiere bak Moen Kraftbetong. De ansvarlige bak prosjektet roser Innovasjon Norge for å ha vært svært positive til planene.
 

100 meter kai på flåten

– Vi har også trukket veksler på flere kompetansemiljø i Ytre Namdal, påpeker Jørn Otto Røed, som nevner blant annet ingeniører i NIB (Namdal ingeniør- og byggtjenester) og Marin Design.
 

Det forteller litt om dimensjonene i Fôrflåte 1000 når det er 100 meter kai rundt flåten, som er 20 ganger 40 meter. Fra bunn til topp er det 17 meter, 11–12 meter over vannflata.

Flåten tåler en signifikant bølgehøyde på 4,5 meter, da er i realiteten bølgehøyden det dobbelte.

Med fem soverom/oppholdsrom, kjøkken og bofasiliteter har flåten en bodel og en arbeidsdel.
 

– Dette er som en kombinert landbase og fôringsflåte. Den gjør det mulig å bo på flåten i lengre perioder og arbeide på skift, noe som må til når oppdrettsanlegg flyttes lenger til havs.

Den visuelle forurensinga forsvinner, samtidig som designet på flåten skal gi en bedre visuell løsning, forklarer daglig leder Røed.
 

Betong har lang levetid

Betong er valgt framfor stål for å gi en atskillig lenger levetid for flåten, gjenbruk er også i tankene til ildsjelene. Bygginga starte i tørrdokka nå, og etter tre måneder slepes flåten ut for at resten skal gjøres ferdig ved kai.

Byggetid på den 4.000 tonn tunge flåten er fire-fem måneder. Det vurderes å bygge en mindre dokk for serieproduksjon av flåter senere, målet er fem-seks flåter i året.
 

Hovedentreprisen på prosjektet har det norsk-danske selskapet EW Productions. Ellers er en rekke lokale selskaper eller selskaper representert lokalt med som underleverandører, blant annet Aqua Group, NIB, selskapene under Nærøysund Holding – med Nærøsund Krafbetong – Moen Marin og DBSC.
 

– Prosjektet betyr en god del lokale arbeidsplasser – og det vil bli flere. Dette er et svært spennende prosjekt, som viser hva kompetansen i Ytre Namdal kan få til, påpeker herrene Jørn Otto Røed og Bjørn Egil Sørensen.